skip to Main Content

Motivatie Ron Bartels:

“Ik vind het belangrijk dat alle apothekers in dienstverband (dus ook degenen die werken bij een apotheek die niet is aangesloten bij cao-partij VZA) een goede cao krijgen, met goede en eerlijke voorwaarden die marktconform zijn ten opzichte van andere beroepsgroepen in de zorg. “Via de VJA ben ik zijdelings al betrokken bij de inspanningen van de LAD om de cao ‘apothekersbreed’ te doen laten gelden, en ik wil daar graag nauw bij betrokken zijn. Ook heb ik me verdiept in het pensioendossier. In de ledenraad wil ik hier verdieping aan geven en de stem van de (jonge) apotheker blijvend laten horen.”

Ron Bartels

Ledenraadslid
Kiesgroep ‘Apothekers in dienstverband’