skip to Main Content

Motivatie Soeradj Harkisoen:

“Het is van cruciaal belang om voortdurend vooruit te kijken, vooral in een continu veranderend zorglandschap. Ook voor (basis)artsen en arts-assistenten. Behalve het bewaken van goede en veilige werkomstandigheden wil ik me ook richten op andere belangrijke zaken die steeds actueler worden. Bijvoorbeeld het meedenken aan manieren om de positie van (basis)artsen en arts-assistenten op de steeds krappere banenmarkt te verbeteren. Dit is iets waar ik graag actief in participeer. Ik hoop met mijn kwaliteiten een positieve bijdrage te kunnen leveren en de LAD hierin te versterken.”

Soeradj Harkisoen

Ledenraadslid
Cluster 5