skip to Main Content

Motivatie Wies Bontje:

“Voor een goede zorg zijn goede artsen nodig, en daarvoor is het essentieel dat coassistenten de ruimte en mogelijkheden krijgen om zich goed te ontwikkelen. Als coassistent krijg je de mogelijkheid om onderdeel te zijn van een steeds wisselende context. Hierdoor kan je van dichtbij ervaren waar en waardoor bepaalde zaken goed gaan en waar ruimte is voor verbetering. Doordat je altijd nieuw en lerende bent, bevind je je ook in een afhankelijke positie waardoor je mogelijke inbreng beperkt, maar in mijn ogen wél ontzettend belangrijk is. Als zesdejaars geneeskundestudent ben ik dan ook heel gemotiveerd om in de ledenraad van de LAD mee te werken aan de juiste werk- en leefomstandigheden voor de arts van nu en morgen.”

Wies Bontje

Ledenraadslid
Cluster 7