skip to Main Content

Kandidaten voor twee zetels in LAD-ledenraad

 

Basisarts Bertil Mommers heeft zich kandidaat gesteld voor de vacante zetel in de LAD-ledenraad voor de kiesgroep ‘Diversen’ en bedrijfsarts Han Ceulen heeft dat gedaan voor de kiesgroep ‘Bedrijfs- en verzekeringsartsen’. Conform de procedure worden tegenkandidaten in de gelegenheid gesteld zich aan te melden. Als zich geen tegenkandidaten melden, worden Mommers en Ceulen automatisch benoemd.

Over de ledenraad

Om te zorgen dat we de dingen doen die in de ogen van al onze leden toegevoegde waarde hebben, hebben we in 2015 een ledenraad ingesteld, waarin onze leden in 18 kiesgroepen zijn vertegenwoordigd. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

Kandidaatstelling Bertil Mommers en Han Ceulen

Bertil Mommers is al sinds de start in onze ledenraad vertegenwoordigd. Tussen januari 2015 en de zomer van 2017 vertegenwoordigde hij de kiesgroep anios/basisartsen. Toen hij in opleiding ging tot ‘Arts arbeid en gezondheid – verzekeringsarts’ maakte hij de switch naar de kiesgroep Bedrijfs- en verzekeringsartsen. In 2016 was hij lid van de sollicitatiecommissie voor twee nieuwe bestuurders en in 2018 van de sollicitatiecommissie voor een nieuwe voorzitter van de LAD. Intussen is Mommers weer als basisarts werkzaam in de hyperbare geneeskunde bij het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde, waardoor hij de kiesgroep ‘Bedrijfs- en verzekeringsartsen’ heeft moeten verlaten. Omdat hij zijn bijdrage aan de ledenraadsvergaderingen graag wil voortzetten, heeft hij zich nu aangemeld voor de vacante kiesgroep ‘Diversen’. Binnen deze zetel vallen alle artsen die niet in een andere kiesgroep worden vertegenwoordigd.

Han Ceulen vult graag Mommers’ vertrek in in de kiesgroep ‘Bedrijfs- en verzekeringsartsen’. Ook Ceulen is al vanaf het begin in de ledenraad vertegenwoordigd, tot voor kort in de kiesgroep ‘Diversen’. Ceulen heeft jarenlange ervaring als bedrijfsarts, als bestuurslid bij de NVAB en als vicevoorzitter en lid van de Ondernemingsraad van Arbo Unie. Met die kennis en ervaring wil hij graag in de ledenraad vertegenwoordigd blijven.

Procedure

Conform de procedure worden tegenkandidaten in de gelegenheid gesteld zich aan te melden. Zijn er meerdere kandidaten, dan worden er verkiezingen gehouden. Let op: voor de kiesgroep ‘Bedrijfs- en verzekeringsartsen’ kun je je alleen aanmelden als je zelf bedrijfs- of verzekeringsarts bent. Interesse? Meld je je dan vóór 5 maart aan als kandidaat:
aanmeldformulier kiesgroep ‘Bedrijfs- en verzekeringsartsen’
aanmeldformulier kiesgroep ‘Diversen’

Meer informatie

Bekijk op onze website een overzicht van de samenstelling van de ledenraad.
Heb je vragen? Neem dan contact op met de LAD via 088 – 13 44 100 of bureau@lad.nl.