Individuele rechtshulp

Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst? Dreigt u in een arbeidsconflict te raken? Gaat uw instelling fuseren en vraagt u zich af of uw belangen wel goed zijn meegewogen? Met al dat soort vragen kunt u terecht bij het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC), een initiatief van de LAD en Federatie Medisch Specialisten. Het KDC biedt individuele dienstverlening aan alle leden van de LAD, De Jonge Specialist en de aangeslotenen bij de Federatie.Wie zijn wij?
Het KDC is een samenvoeging van de afdelingen juridische dienstverlening van de LAD en de Federatie. Het KDC bestaat uit 17 medewerkers. Hiermee is de kennis en expertise voor alle zorgprofessionals verder geprofessionaliseerd.
Bent u medisch specialist? Dan vindt u meer informatie op: www.demedischspecialist.nl/diensten-advies.

Wat doen wij?
Het KDC is voor LAD-leden hét loket voor vragen en advies op het gebied van arbeidszaken, bijvoorbeeld bij advies over of bijstand bij arbeidsconflicten en -overeenkomsten, pensioen, salaris en vergoeding, werkrooster en werkdruk, ziekte en arbeidsongeschiktheid, fusies en reorganisaties, herregistratieproblematiek en opleidingsgeschillen. Daarnaast geeft het KDC informatie en advies bij het opzetten van een vereniging van zorgprofessionals. Mede dankzij de samenwerking met de Federatie heeft het KDC daarnaast ook expertise over gezondheidsrechtelijke onderwerpen, zoals functioneren, klachtenregelingen, visitaties, gedragscodes en wetgeving. 

Hoe werken wij?
Het KDC is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.30 uur via 088-13 44 112. U kunt uw vraag ook mailen naar bureau@lad.nl of gebruikmaken van het formulier individuele rechtshulp. U krijgt binnen één werkdag een reactie. Ons streven is om inhoudelijke vragen binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Als u contact opneemt met het KDC, helpen onze medewerkers van de infodesk u verder. Zij beschikken over een kennisdatabank, een uitgebreide juridische bibliotheek en parate kennis. Bij ingewikkelde vragen wordt u, afhankelijk van uw vraag, in contact gebracht met een van de juristen van het KDC. Zo nodig wordt u doorverwezen naar een beleidsadviseur of onderhandelaar van de LAD of Federatie. Jaarlijks beantwoordt het KDC duizenden vragen.

Waarin onderscheiden wij ons?
Het KDC onderscheidt zich ten opzichte van andere aanbieders door de wisselwerking met het beleid van onder meer de LAD, Federatie en De Jonge Specialist enerzijds, en de positie en belevingswereld van onze leden/aangeslotenen anderzijds.
We hebben een signaalfunctie voor collectieve activiteiten van de LAD, Federatie en De Jonge Specialist, zowel op landelijk als op instellingsniveau. Onze dienstverlening onderscheidt zich door (bij collectieve activiteiten opgebouwde) kennis en informatie.
De juristen van het KDC zijn daarnaast nauw betrokken bij het maken van beleid. Zij brengen hun expertise vanuit de praktijk in en toetsen of het beleid in de praktijk voldoet. Voorbeelden van relevante dossiers in dit verband zijn pensioenaftopping, cao-onderhandelingen en nieuwe samenwerkingsverbanden in ziekenhuizen. Dit maakt het KDC uniek en onderscheidend.

Wat kost het?
Iedereen die is lid is van de LAD, De Jonge Specialist of is aangesloten bij de Federatie, kan kosteloos voor 20 uur per jaar (voor coassistenten geldt 10 uur per jaar) juridische dienstverlening krijgen van het KDC. Als er meer nodig is, wordt een uurtarief van € 100,- exclusief btw gehanteerd.

Met wie werken we samen?
De LAD werkt samen met een aantal andere organisaties om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Daarbij gaat het onder andere om de volgende organisaties en producten:

  • KNMG (Artseninfolijn, kosteloos Medisch Contact, kortingen op trainingen en cursussen).
  • Leden van de LAD zijn door hun lidmaatschap collectief verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid (als aanvulling op de werkgeversverzekering), particuliere aansprakelijkheid (nevenfunctie) en rechtsbijstand (kosten van strafrechtelijke, tuchtrechtelijke en arbeidsrechtelijke bijstand).
  • Kortingen op diverse verzekeringen van VvAA en op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir. Lees meer over verzekeringskortingen

Bekijk ook de voorwaarden voor informatie, advies en bijstand door het KDC.

Mediation
Mediation kan in verschillende situaties worden ingezet. Bijvoorbeeld als uw re-integratie wordt bemoeilijkt door spanningen in het team, als u en uw leidinggevende het niet eens zijn over uw functioneren of bij onenigheid binnen uw MSB, bijvoorbeeld over taakverdeling of inzet. 

Heeft u behoefte aan mediation? Ook dan kunt u bij het KDC terecht. Het KDC werkt samen met Mediationformedics.nl: een landelijk netwerk met onafhankelijke en professionele mediators, die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg. Een mediationtraject start met individuele intakegesprekken met alle deelnemers van ca. 45 minuten per persoon. Na de intakefase starten gezamenlijke mediationsessies, die doorgaans 2 uur duren. Gemiddeld zijn voor een traject 2 tot 5 sessies nodig. Voor LAD-leden/aangeslotenen van de Federatie Medisch Specialisten geldt een gereduceerd uurtarief van € 150 excl. btw (en reiskosten van € 75 per uur excl. btw).

Werkt u op basis van een dienstverband? In de praktijk worden de kosten van mediation doorgaans door de werkgever vergoed, omdat deze in beginsel ook verplicht is om een gerezen geschil op te lossen. Lees er meer over op www.mediationformedics.nl.

KNMG Artseninfolijn
Het KDC is het loket voor vragen over onder andere arbeidszaken en gezondheidsrechtelijke onderwerpen. Omdat u via uw LAD-lidmaatschap ook aangesloten bent bij de KNMG, kunt u daarnaast terecht bij de KNMG Artseninfolijn. De Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische en medisch-ethische vragen, zoals beroepsgeheim, patiëntenrecht en euthanasie. 

Lees er meer over op de website van KNMG of neem contact op met de Artseninfolijn via 088 - 440 42 42 (bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur) of artseninfolijn@fed.knmg.nl.