skip to Main Content

Pensioen aios huisartsgeneeskunde mogelijk naar ander fonds

 

De LAD en de SBOH bekijken momenteel of het pensioen van aios huisartsgeneeskunde bij een ander pensioenfonds kan worden ondergebracht. Voor het huidige Pensioenfonds HAIO, dat alleen aios huisartsgeneeskunde als deelnemers heeft, worden de kosten door de strenge regelgeving te hoog.

Aios huisartsgeneeskunde vallen onder de Cao SBOH. De LAD onderhandelt namens aios met de SBOH over deze cao, waarin onder andere afspraken worden gemaakt over het salaris, de werktijden, verlof en de beloning van eerder opgedane werkervaring.. Een van de zaken die ook in de cao is geregeld, is het pensioen, dat is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding (Pensioenfonds HAIO). Dit pensioenfonds is speciaal voor aios huisartsgeneeskunde opgericht in 2004. Het is een relatief klein pensioenfonds (voor ca. 2.200 deelnemers) met pensioendeelnemers die bovendien maar tijdelijk pensioen opbouwen. Immers: als aios hun opleiding hebben afgerond en als huisarts aan de slag gaan, bouwen ze elders pensioen op en dragen ze het bij Pensioenfonds HAIO opgebouwde pensioen over naar hun volgende pensioenfonds.

Waarom naar een ander pensioenfonds?

Pensioenfondsen moeten tegenwoordig aan veel (strenge) regels voldoen. Voor een klein fonds als Pensioenfonds HAIO betekent dat enorme uitvoeringslasten en een grote verantwoordelijkheid van het pensioenfondsbestuur. De vraag is dan ook of het in de toekomst houdbaar is voor Pensioenfonds HAIO om te blijven bestaan; de kosten moeten immers wel opwegen tegen de baten en er moeten nog bestuurders te vinden zijn die het fonds professioneel kunnen besturen. De LAD en de SBOH hebben de situatie onlangs besproken. Het lijkt beide partijen het beste om het pensioen bij een ander fonds onder te brengen, zodat de kosten laag blijven en aios verzekerd blijven van een goede pensioenopbouw.

Wat gaat er nu gebeuren?

De LAD en de SBOH verkennen momenteel wat de mogelijkheden zijn om het pensioen van aios huisartsgeneeskunde elders onder te brengen. We kijken daarbij onder meer of we kunnen aansluiten op de pensioenregelingen van andere aios-groepen die bij SBOH werken. Uitgangspunt voor de LAD is dat aios er financieel niet op achteruit mogen gaan en dat ze hun pensioenaanspraken behouden. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we aios hierover.