skip to Main Content

Petitie tegen ontmanteling Cao Gezondheidscentra/AHG


Ontmanteling van de Cao Gezondheidscentra kan grote gevolgen hebben voor uw arbeidsvoorwaarden. De LAD/FBZ heeft daarom aan InEen voorgesteld om te zoeken naar andere oplossingen. Om die boodschap kracht bij te zetten, zijn we een online petitie gestart. Maakt u zich ook zorgen? Teken dan vandaag nog de petitie. Hoe meer stemmen, hoe sterker we staan.

InEen heeft de Cao Gezondheidscentra en de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) per 1 maart 2019 opgezegd. De arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines zouden volgens haar niet meer aansluiten bij de tarieven die voor de beroepsgroepen in gezondheidscentra gehanteerd worden door zorgverzekeraars. Volgens InEen is de cao daardoor niet meer toekomstbestendig. Daarom wil ze alle functiegroepen zoveel mogelijk onderbrengen in aanpalende cao’s.

Ontmanteling is in niemands belang

De LAD/FBZ heeft van meet af aan aangegeven dat ontmanteling niet in het belang is van zowel werknemers als werkgevers: niemand is erbij gebaat als er straks binnen één gezondheidscentrum meerdere arbeidsvoorwaardenpakketten gelden, met bijvoorbeeld verschillende salarisverhogingen. Bovendien is er niet voor iedere functiegroep een aanpalende cao, waardoor ‘cao-lozen’ straks veel minder zekerheid hebben dan functiegroepen die wellicht wel onder een cao kunnen worden ondergebracht.

Te vergaande maatregel

De LAD/FBZ deelt de analyse van InEen dat een aantal disciplines binnen de gezondheidscentra onder druk staat, maar ziet tegelijkertijd ook dat het ‘overall’ gezien helemaal niet zo slecht gaat met gezondheidscentra als InEen stelt. Het ontmantelen van de cao is daarom een te vergaande maatregel, waar alleen werknemers de dupe van dreigen te worden.

Teken de petitie

Op 4 december heeft de LAD/FBZ in een regulier arbeidsvoorwaardenoverleg met InEen voorgesteld om samen te kijken naar oplossingen voor de door InEen geschetste problemen, onder voorwaarde dat de cao/AHG van kracht blijft. InEen heeft tot 12 december om hierop te reageren. Om deze boodschap kracht bij te zetten, zijn we een petitie gestart. Werkt u in een gezondheidscentrum? Teken de petitie dan vandaag nog en wijs ook uw collega’s en werkgever op deze petitie. Iedere stem telt!