skip to Main Content

Petitie: Forse verslechtering van koopkracht ziekenhuiswerknemers is onacceptabel

 

Alle ziekenhuiswerknemers zetten zich samen in om de zorg overeind te houden, maar als het aan de NVZ ligt, betalen de hoogopgeleide zorgprofessionals de rekening voor de salarisverhoging in de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Het onevenwichtige bod van de NVZ kan niet door de beugel. De LAD wil dat er voor alle zorgprofessionals een beter cao-voorstel komt.

Help de druk vergroten en teken de petitie

 

De pijnpunten

Dit zegt de NVZ: We willen samen bouwen aan de zorg voor de toekomst. Dat kan niet zonder waardering, professionele ruimte, betekenisvol werk en een goede werkomgeving.
Maar wat is het geval? Als professional neem je vanzelfsprekend je verantwoordelijkheid voor continuïteit en kwaliteit van zorg – juist nu. De NVZ toont daarentegen juist gebrek aan waardering door van je een loonoffer te vragen in plaats van een salarisverhoging te geven.

Dit zegt de NVZ: Met dit evenwichtige en integrale aanbod menen we recht te doen aan de visie en uitgangspunten en de waardering die we aan onze medewerkers in het hart van de zorg willen laten zien.
Maar wat is het geval? Het huidige bod is absoluut onevenwichtig samengesteld en bovendien in strijd met kabinetsbeleid (vastgelegd in een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer) dat uitgaat van 2,5% structurele loonstijging voor alle werknemers in de zorg. Het huidige loonbod betekent een schamele 61 euro loonsverhoging over 18 maanden. Dat komt voor grote groepen ziekenhuiswerknemers overeen met 0,6 – 0,75% loonsverbetering. Zet daar de inflatie tegenover en je komt uit op een forse min.

Dit zegt de NVZ: We hebben de intentie om in lijn met het overheidsbeleid de komende cao’s verdere stappen te zetten om de salarisachterstand van de middengroepen te beperken.
Maar wat is het geval? De LAD/FBZ ondersteunt het overheidsbeleid en werkgevers kunnen voor de middengroepen gebruikmaken van de extra door het kabinet ter beschikking gestelde middelen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de algemene loonruimte en dus van de loonontwikkeling van andere zorgprofessionals.

Vind je ook dat je de rekening niet moet betalen? Teken dan onze petitie vóór 24 december 2021!

Lees meer