skip to Main Content

Pieter Walstock treedt toe tot LAD-ledenraad

Onlangs ontstond er vanwege het aftreden van Martha de Groot een vacature in cluster 5 van de LAD-ledenraad. Peter Walstock, aios huisartsengeneeskunde, heeft zich als enige arts kandidaat gesteld voor de functie en is daarmee automatisch benoemd tot ledenraadslid.

De ledenraad kent zeven clusters. Artsen in opleiding zijn in de ledenraad vertegenwoordigd in cluster 5, dat plaats biedt aan vier artsen in opleiding. Naast Pieter Walstock zijn dat op dit moment Dany Haroun (aios cardiologie), Steffi Rombouts (aios oogheelkunde) en Indrah op den Kelder-Verstraten (aios ouderengeneeskunde). Pieter: “Artsen in opleiding zijn door hun dubbele rol en afhankelijke positie kwetsbaar. Vanuit het bestuur van de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) zet ik mij reeds vol enthousiasme in voor een optimale en veilige opleiding voor alle aios huisartsgeneeskunde. Met ditzelfde enthousiasme ga ik me bij de LAD inzetten voor het vertegenwoordigen van de belangen van alle artsen in opleiding zodat zij, gezond en veilig en met goede randvoorwaarden, hun opleiding kunnen volgen”.