skip to Main Content

Paul Prinsen Geerligs benoemd tot LAD-bestuurslid

De ledenraad van de LAD heeft op 8 april ingestemd met de benoeming van huisarts Paul Prinsen Geerligs tot algemeen bestuurslid van de LAD en met de herbenoeming van Donné Pans tot bestuurslid met de portefeuille Financiën. Prinsen Geerligs volgt Janneke de Wal op.

Janneke de Wal, specialist ouderengeneeskunde, is sinds 2017 bestuurslid bij de LAD. Haar termijn liep eind 2020 af en ze besloot zich niet herkiesbaar te stellen, maar aan te blijven totdat een nieuw bestuurslid is gevonden. De afgelopen tijd konden LAD-leden zich kandidaat stellen voor de vacante bestuurszetel. De kandidaten zijn voor een gesprek bij de benoemingscommissie uitgenodigd, die bestond uit LAD-voorzitter Suzanne Booij (voorzitter LAD) en ledenraadsleden Bertil Mommers en Marthein Gaasbeek Janzen. Directeur Caroline van den Brekel woonde de gesprekken als adviseur bij.

Over Paul Prinsen Geerligs

Paul Prinsen Geerligs is locatieverantwoordelijk huisarts in het gezondheidscentrum Osdorp. In deze functie legt hij over de bedrijfsvoering verantwoording af aan de raad van bestuur van de SAG (Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra). Tevens is hij lid van het kernteam, het strategisch-tactisch overlegplatform en adviesorgaan van de raad van bestuur. Hij heeft als kernteamlid Ketenzorg, Kwaliteit en Wijkgericht werken/ouderenzorg in portefeuille.

Oordeel benoemingscommissie

Volgens de benoemingscommissie past Paul Prinsen Geerligs goed in het LAD-bestuur en vormen zijn expertise en netwerk een mooie aanvulling op die van de overige bestuursleden vanwege zijn ervaring in en visie op het eerstelijnslandschap. Hij is een enthousiast en verbindend bestuurder, met oog voor strategische vraagstukken waarbij verschillende belangen een rol spelen. Prinsen Geerligs is blij met zijn benoeming. “Ik lever graag een bijdrage aan de doelstellingen van de LAD, met name als het gaat om het creëren van een goede positie van artsen in de instelling waar ze werken. Ook wil ik me inzetten voor een goede verbinding tussen de eerste en tweede lijn.”

Herbenoeming Donné Pans

Naast Janneke de Wal liep ook de termijn van Donné Pans, klinisch fysicus-audioloog, af. Pans besloot zich aan te melden voor een tweede termijn, waar het bestuur, gezien zijn inzet en expertise, erg blij mee is. Omdat zich geen tegenkandidaten voor deze bestuurszetel hebben gemeld, is Donné Pans op 8 april herbenoemd als bestuurslid met de portefeuille financiën voor een periode van vier jaar. Het bestuur van de LAD bestaat daarmee per 8 april uit voorzitter Suzanne Booij (neuroloog) en bestuursleden Marjolein Bastiaanssen (bedrijfsarts), Donné Pans (klinisch fysicus-audioloog) en Paul Prinsen Geerligs (huisarts).