skip to Main Content

Deelname en privacywaarborg

 

Vragenlijst ‘Wat heb je nodig om tijdens en na de COVID-19-uitbraak gezond en veilig te kunnen werken?’

 

Het onderzoek naar gezond en veilig werken tijdens de COVID-19-uitbraak wordt voor de LAD uitgevoerd door Universiteit Utrecht onder artsen en een aantal aanverwante beroepsgroepen (klinisch chemici, klinisch fysici, klinisch technologen en (ziekenhuis)apothekers). Universiteit Utrecht voert voor Stichting IZZ een soortgelijk onderzoek uit onder zorgmedewerkers. Voor medisch specialisten in dienstverband van algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen, umc’s en ggz-instellingen werkt de LAD samen met de Federatie Medisch Specialisten. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de gezondheid van artsen en andere werknemers in de zorg tijdens de COVID-19-uitbraak. Daarnaast brengen we in kaart waar artsen en andere werknemers in de zorg behoefte aan hebben tijdens en na de COVID-19-uitbraak, zowel op individueel niveau als in de organisatie. Zo kijken we welke factoren op het werk bepalend zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. De resultaten van het onderzoek delen we met de vier grootste vakbonden (Abvakabo FNV, CNV, NU’91 en FBZ (waar de LAD bij is aangesloten)), brancheverenigingen in de zorg (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Actiz, GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op deze manier hopen we gezamenlijk de acute problemen in de zorg rondom de COVID-19-uitbraak aan te pakken. De uitkomsten gebruiken we om medewerkers, organisaties en zorgbranches te helpen om medewerkers in de zorg gezond en inzetbaar te houden tijdens en na de COVID-19-uitbraak. Je kunt hierbij helpen door deze vragenlijst in te vullen.

Deelname

De vragenlijst die je heeft ontvangen, is speciaal gericht op artsen en andere LAD-leden. De vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten van je tijd in beslag. Deelname aan het vragenlijstonderzoek is geheel vrijwillig. Als je zich na deelname bedenkt en je onderzoeksgegevens uit de vragenlijst wilt terugtrekken, dan kan dat zonder opgaaf van reden tot uiterlijk vier weken na de ontvangst van de eerste uitnodigingsmail (opt-out onderzoeksgegevens). In dit geval heeft de Universiteit Utrecht voor het identificeren van je onderzoeksgegevens in de database nog eenmaal je unieke codenummer nodig om je gegevens te kunnen verwijderen. Als je aarzelt over deelname of vragen hebt over het onderzoek, kun je die stellen via covid19vragenlijst@lad.nl.

Veiligheid van je gegevens

Je gegevens worden door de Universiteit Utrecht veilig verzameld en opgeslagen, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming; AVG. De LAD heeft geen toegang tot individuele persoonskenmerken. De uitkomsten van de analyses worden bovendien slechts op groepsniveau gepubliceerd en gedeeld. Hierdoor zijn de resultaten nooit te herleiden naar individuele respondenten.

Iedere deelnemer krijgt een uniek codenummer op basis van een aantal persoonlijke gegevens waar aan het begin van de vragenlijst naar wordt gevraagd. Slechts geautoriseerde personen van de Universiteit Utrecht hebben toegang tot deze codes. De LAD heeft geen toegang tot deze codes. Je identiteit wordt beschermd door je persoonlijke, unieke codenummer los te koppelen van de overige data. De Universiteit Utrecht deelt de verkregen data namelijk zonder het unieke codenummer met de LAD. De uitkomsten van de analyses worden bovendien slechts op groepsniveau gepubliceerd en gedeeld door de LAD met LAD-leden, zorgorganisaties, vakbonden, brancheverenigingen en de Ministeries van VWS en SZW. Universiteit Utrecht rapporteert in wetenschappelijke publicaties enkel op groepsniveau of op individueel niveau zonder de persoonskenmerken. Hierdoor zijn de resultaten nooit te herleiden naar individuele respondenten (individuele persoonskenmerken worden dus nooit gerapporteerd in deze wetenschappelijke publicaties). Universiteit Utrecht en de LAD houden zich aan de bepalingen van de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming; AVG). Ook nemen we maatregelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, door de gegevens te bewaren in een beveiligde omgeving.

Heb je vragen over het onderzoek, stuur dan een mail naar covid19vragenlijst@lad.nl.