skip to Main Content

Psychiaters: neem ons serieus

 

Circa 1.500 psychiaters in dienstverband van 41 ggz-instellingen voeren dinsdag 17 januari alleen spoedbehandelingen uit. Met deze zondagsdienst willen ze ervoor zorgen dat hun werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie teruggeven, dat ze al 2 jaar achterhouden. Het is de zoveelste keer dat psychiaters niet serieus genomen worden, en voor hen is nu de maat vol.

Boos

Nog niet eerder kwamen er zoveel psychiaters in actie tegen hun werkgever. Ze voeren de actie met tegenzin, maar kunnen niet anders. Isis Elzakkers, psychiater bij Altrecht: “Door de opstelling van onze werkgevers lopen we een aanzienlijk deel van ons pensioen mis. Maar we zijn met name boos omdat het de zoveelste keer is dat de raden van bestuur een overheidsmaatregel misbruiken om zo nóg meer te beknibbelen op de zorg. We voelen ons niet serieus genomen. Terwijl wij ons dagelijks 100% inzetten om de beste zorg te leveren voor onze patiënten, zetten zij zich niet in voor ons, en dat wringt.”

Niet meer, niet minder

De werkgevers zeggen dat er als gevolg van de pensioenaftopping geen geld is om het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug te geven aan de psychiaters, ondanks het feit dat dit geld gereserveerd was op aanraden van hun werkgeversorganisatie GGZ Nederland. Na de eerste actiedag op 1 november leek het er aanvankelijk op dat GGZ Nederland bereid was een oplossing te zoeken, maar de ggz-instellingen blijven bij hun standpunt dat er geen geld is om het pensioengeld terug te geven. De werkgeversorganisatie is daarmee de enige werkgever in de zorg die geen goede oplossing biedt voor de pensioenaftopping. Elzakkers: “Uitgaande van ongeveer 2.100 psychiaters die in dienstverband werken, kost volledige en structurele teruggave de werkgevers maximaal 4 miljoen euro; ruim 0,06% van de totale omzet in de ggz. Het gaat om een klein voordeel dat zij nu ten onrechte zelf houden, terwijl de gevolgen voor ons pensioen groot kunnen zijn. Wij vragen niet méér dan waar we recht op hebben. We vragen alleen maar het geld terug dat tot voor kort gewoon in ons pensioen werd gestoken. Niet meer en niet minder.”

Patiëntvriendelijk

Psychiaters werken dinsdag 17 januari alsof het weekend is. Elzakkers: “Uitgangspunt is dat de patiënt zo min mogelijk last heeft van de actie. Afspraken met patiënten zijn zoveel mogelijk verzet zodat ze niet voor niets naar de instelling komen. Uiteraard gaan spoedopnames wel gewoon door.” De psychiaters gaan aan hun raad van bestuur een petitie aanbieden en verrichten patiëntvriendelijke werkzaamheden. Zo worden er appels uitgedeeld, zijn er extra overleggen met de cliëntenraden gepland, en wordt er meer tijd gestoken in teamoverleg en onderwijs. De actie in de 41 ggz-instellingen is een initiatief van FBZ en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Zij worden ondersteund door de Federatie Medisch Specialisten, waar de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) lid van is.

Op www.pensioenopgroen.nl staat een overzicht van alle instellingen waar op 17 januari een zondagsdienst plaatsvindt.