skip to Main Content

Nieuw Raamplan voor geneeskundeopleiding

 

Welke competenties moet een arts in 2025 hebben? Die vraag was het vertrekpunt voor het Raamplan Artsopleiding 2020, waarin is beschreven aan welke eindtermen geneeskundestudenten moeten voldoen. In het nieuwe raamplan zijn preventie, het voorkomen van onnodige zorg en het belang van een persoonsgerichte benadering belangrijke thema’s. Ook het zien van de burger en patiënt als partner en als onderdeel van het onderwijs staan benoemd.

Het nieuwe raamplan is opgesteld door een projectgroep van ruim twintig mensen, onder regie van de NFU. Diverse organisaties hebben input mogen leveren, waaronder ook de LAD. Een van de wensen van de LAD was dat tijdens de opleiding niet alleen wordt gefocust op een artsenloopbaan in het ziekenhuis, maar dat ook andere specialismen aandacht krijgen. Zo’n zeventig procent van de artsen werkt namelijk buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld als huisarts, sociaal geneeskundige of specialist ouderengeneeskunde. In het nieuwe raamplan wordt ruimschoots aandacht besteed aan carrièreperspectieven buiten de medisch-specialistische zorg.

Reactie KNMG

KNMG-voorzitter René Héman zat in de projectgroep van de NFU en is blij dat de breedte van het artsenvak in het raamplan naar voren komt. “Het werk van artsen bij de GGD’en en in de ouderenzorg is juist in coronatijd extra zichtbaar geworden. Het nieuwe raamplan speelt hier goed op in. Het geeft de opleidingen houvast om ervoor te zorgen dat artsen breed worden opgeleid om de uitdagingen in de zorgsector het hoofd te bieden.”

Op basis van het raamplan kunnen de acht geneeskundeopleidingen hun curriculum zelf vormgeven. De KNMG adviseert om een commissie in te richten, die alert is op nieuwe ontwikkelingen die een plek verdienen in het raamplan en monitort in hoeverre de opleidingen erin slagen om het gedachtegoed van het raamplan door te voeren in de curricula van de opleidingen.

Bekijk het nieuwe Raamplan.