skip to Main Content

Rekentool voor Generatiebeleid in de branche ziekenhuizen beschikbaar

Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Binnen een instelling kunnen de werkgever en de medewerker op wederzijdse vrijwillige basis afspraken maken over de toepassing hiervan.

Hierdoor kan de arbeidsduur worden aangepast aan de wensen en behoeften van zowel werknemers als de instelling. Naast het stimuleren van duurzame inzetbaarheid streven cao-partijen met deze afspraak naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Dat komt het functioneren van de arbeidsmarkt in deze branche ten goede.

Rekentool

Op verzoek van werkgevers en werknemers heeft PGGM een rekentool ontwikkeld die instellingen en medewerkers ondersteunt bij hun afwegingen om uitvoering te geven aan Generatiebeleid. Hiermee heeft de branche een instrument om te kijken naar de mogelijkheden van een regeling Generatiebeleid binnen de instellingen. De kaders voor de regeling zijn in de cao opgenomen en de uitvoering ligt vervolgens ter uitvoering bij de individuele medewerkers en hun werkgevers.

Aftrapsessies

Cao-partijen bieden aan organisaties, vallend onder de Cao Ziekenhuizen, ook de mogelijkheid om een aftrapsessie over Generatiebeleid te organiseren. De sessie is gericht op Raad van Bestuur, HR, OR en regionale vakbondsbestuurder. De eerste twintig sessies in organisaties in het land zijn gratis.

Voor meer informatie zie: www.staz.nl, de website van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ).