skip to Main Content

Resultaat bereikt over inhoud nieuwe Cao voor Huisartsen in Loondienst

Na een intensief overlegtraject zijn de LAD, de LHV en InEen tot overeenstemming gekomen over de afspraken in de nieuwe cao voor alle huisartsen in loondienst. Op 10 juli bereikten de drie cao-partijen een onderhandelingsresultaat met onder meer afspraken over een substantiële loonsverhoging, de mogelijkheid van een persoonlijke toeslag en meer regie over diensten.

Harmonisatie van twee regelingen

De arbeidsvoorwaarden in de huidige Cao Hidha en de arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG, die in maart 2019 werd beëindigd en bevroren) zijn in de nieuwe cao zoveel mogelijk geharmoniseerd. Soms zijn bestaande verschillen verkleind of voor nu gehandhaafd. De nieuwe cao kent twee nieuwe functieprofielen: de praktijkhouder dienstverband (PD) en de huisarts dienstverband (HD). Dat betekent dat de term hidha zal wijzigen in HD en de hid in PD.

Maatwerk mogelijk

Cao-partijen vinden het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van huisartsen in loondienst. De nieuwe cao biedt mogelijkheden om op het gebied van arbeidstijden tot maatwerkafspraken te komen waarbij optimaal rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden. Daarnaast is in de cao de mogelijkheid afgesproken om ervaren werkdruk in een vroegtijdig stadium bespreekbaar te maken.

Hoofdlijnen van het onderhandelingsresultaat


Looptijd

De cao loopt van 1 augustus 2024 tot 1 oktober 2025.

Naar een volledige eindejaarsuitkering
Partijen hebben de ambitie de komende jaren de eindejaarsuitkering te verhogen tot een volledige dertiende maand (8,33%). Om te beginnen is de eindejaarsuitkering voor alle huisartsen in loondienst, PD en HD, gelijkgetrokken (geharmoniseerd) naar 3% van het bruto jaarsalaris. Omdat dit voor de PD een lagere eindejaarsuitkering zou betekenen is afgesproken dit volledig te compenseren in de salarisverhoging.

Loonontwikkeling
Alle huisartsen ontvangen een structurele loonsverhoging in twee stappen:
• Een structurele loonsverhoging van 5% per 1 augustus 2024.
• Een structurele loonsverhoging van 3,5% per 1 april 2025.
• Verder wordt de eindejaarsuitkering van 3% structureel met 2% verhoogd waardoor alle huisartsen in 2024 uitkomen op een structurele eindejaarsuitkering van 5%.
• Iedereen ontvangt daar in 2024 eenmalig nog eens 1% eindejaarsuitkering daarbovenop.

Persoonlijke toeslag
De nieuwe cao heeft het karakter van een standaard cao. De cao biedt daarnaast de PD en HD de mogelijkheid om op individueel niveau met de werkgever aanvullend een persoonlijke toeslag af te spreken. Dit kan gaan om in tijd en/of geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden zoals extra salaris, extra verlof, extra vergoedingen. Hierover gaat de werkgever in ieder geval een keer per jaar met de werknemer in gesprek.
Bestaande individuele afspraken die afwijken van de nieuwe cao worden eveneens per 1 augustus 2024 ondergebracht in de persoonlijke toeslag. De persoonlijke toeslag is onderdeel van de grondslag voor vakantietoeslag en pensioen.

Grip op diensten
Uitgangspunt is dat werknemers zoveel mogelijk regie krijgen over het indelen van hun diensten. De vergoeding van diensten loopt via de werkgever. De afdracht van werkgeverslasten wordt voor de werknemer inzichtelijk gemaakt.

Verlof
Voor alle huisartsen in loondienst blijven de huidige leeftijdsdagen en het aantal vakantiedagen gehandhaafd. Op dit vlak heeft nog geen harmonisatie plaatsgevonden. Wel is in de nieuwe cao onder bijzonder verlof een eigentijdse regeling opgenomen voor zorg- en rouwverlof. Daarnaast kent de cao de mogelijkheid om tot twee weken extra verlof bij te kopen.

Pensioenregeling
De huidige pensioenregelingen blijven voor nu gehandhaafd. De ambitie is op termijn te komen tot één pensioenregeling.

WGA-verzekering
Cao-partijen hebben een verplichte verzekering van het WGA-hiaat afgesproken. De volledige premie is voor rekening van de werkgever.

Bekijk de afspraken in het onderhandelingsresultaat.

Hoe gaat het verder?

Omdat de nieuwe cao voor alle huisartsen veranderingen met zich meebrengt, zal de LAD de leden komende weken nadere uitleg geven over verschillende onderwerpen uit de nieuwe cao. Verder werken we met de werkgevers de afspraken uit het onderhandelingsresultaat uit tot een complete nieuwe cao-tekst. Naar verwachting is deze half augustus beschikbaar. Zodra alle informatie voorhanden is nodigen we de LAD-leden uit voor webinars. Vervolgens zal de ledenraadpleging over de nieuwe cao gehouden worden.