skip to Main Content

Ron Bartels gaat apothekers vertegenwoordigen in LAD-ledenraad

 

Eind maart deden we een oproep voor een nieuw ledenraadslid voor kiesgroep 15 (Apothekers in dienstverband). Er meldde zich één enthousiaste kandidaat, die we daarmee graag willen benoemen en van harte welkom heten: Ron Bartels. 

De LAD is met ruim 33.000 leden de grootste werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen in dienstverband en een aantal aanverwante beroepsgroepen, zoals openbaar apothekers. Om te zorgen dat we de dingen (blijven) doen die in de ogen van al die leden toegevoegde waarde hebben, hebben we in 2015 een ledenraad ingesteld, waarin onze leden in kiesgroepen zijn vertegenwoordigd.

Vacante ledenraadszetel

Kenny van Deventer heeft de openbaar apothekers tot nu toe vertegenwoordigd in onze ledenraad. Omdat hij een traject instapt als praktijkhouder/mede-eigenaar van een apotheek, kan hij de ‘loondienst-apothekers’ niet meer vertegenwoordigen. Gelukkig hebben we een enthousiaste apotheker gevonden die het stokje van hem gaat overnemen: Ron Bartels. Ron is openbaar apotheker bij Apotheek Scherpenzeel en vindt het belangrijk dat alle apothekers in dienstverband (dus ook degenen die werken bij een apotheek die niet is aangesloten bij cao-partij VZA) een goede cao krijgen, met goede en eerlijke voorwaarden die marktconform zijn ten opzichte van andere beroepsgroepen in de zorg. “Via de VJA ben ik zijdelings al betrokken bij de inspanningen van de LAD om de cao ‘apothekersbreed’ te doen laten gelden, en ik wil daar graag nauw bij betrokken zijn. Ook heb ik me verdiept in het pensioendossier. In de ledenraad wil ik hier verdieping aan geven en de stem van de (jonge) apotheker blijvend laten horen.”

Wat doet de ledenraad?

Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we drie à vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. De ledenraad is binnen de vereniging het hoogste orgaan en zit dicht op de voorbereiding, uitvoering en controle van het beleid. Zo stellen ledenraadsleden de meerjarenbeleidsagenda vast en kiezen ze het bestuur.

Meer weten? Bekijk dan op onze ledenraadspagina hoe de ledenraad is samengesteld.