skip to Main Content

Ruim 1.200 vragen voor KDC in eerste halfjaar

 

Het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD behandelde in de eerste helft van dit jaar 1.200 individuele vragen en (juridische) dossiers. De meeste vragen kwamen van medisch specialisten in dienstverband, die vooral vragen stelden over arbeidsrechtelijke kwesties.

Het KDC is voor leden van de LAD en medisch specialisten die zijn aangesloten bij de Federatie het loket voor vragen op het gebied van arbeidsovereenkomsten, pensioen, salaris en vergoedingen, werkdruk en ziekte. Daarnaast geeft het KDC juridisch advies en ondersteuning bij onder andere arbeidsconflicten, opleidingsgeschillen, herregistratieproblematiek en het opzetten van een vereniging of onderneming van zorgprofessionals. Tot slot beschikt het KDC over expertise over gezondheidsrechtelijke onderwerpen, zoals functioneren, klachtenregelingen, visitaties, gedragscodes en wetgeving.

Wie stelt de meeste vragen?

Aangeslotenen van de Federatie en leden van de LAD kunnen kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen van het KDC en weten de juristen en infodeskmedewerkers intussen goed te vinden. In totaal kwamen ruim 1.200 vragen binnen. 42% van de vragen kwam van medisch specialisten in dienstverband, 24% van artsen/zorgprofessionals die lid zijn van de LAD, 20% van medisch specialisten in vrij beroep en 14% van aios. Onder de medisch specialisten werden de meeste vragen gesteld door psychiaters, op de voet gevolgd door kinderartsen en internisten.

Welke vragen werden zoal gesteld?

Driekwart van alle vragen had betrekking op arbeidsrecht, zoals de eigen arbeidsovereenkomst (‘is die ‘marktconform?’), over cao’s (‘volgt mijn werkgever de cao-afspraken wel correct?’), arbeidsconflicten en ontslag (‘mag mijn werkgever mij met een tijdelijk contract ontslaan?’). Daarnaast kwamen ook relatief veel vragen binnen over de uitwerking van het Principeakkoord Pensioenaftopping in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten.
Van het overige kwart van de vragen ging 15% over ondernemingsrecht (‘hoe zit het met inverdienregelingen bij MSB’s?’ en ‘welke regels gelden er voor het goedkeuren van een MSB als ondernemer door de Belastingdienst?’). Daarnaast ging 8% over gezondheidsrecht/verenigingszaken (‘hoe zit het met kwaliteitsvisitatie en het reglement functioneringsvraag?’ en ‘hoever reikt de mogelijkheid van materiële controle door de zorgverzekeraar?’) en 2% over groepen professionals (‘welke mogelijkheden hebben wij om ons te verenigen en wat levert dat op?’).

Meer weten over het KDC? Lees onze brochure of neem contact met op met het KDC via (030) 670 27 02. U kunt ook mailen naar bureau@lad.nl.