skip to Main Content

Samenwerking NVSHA en LAD officieel bekrachtigd


NVSHA-voorzitter Annemarie van der Velden en LAD-directeur Caroline van den Brekel hebben het ‘dubbellidmaatschap’ tussen beide verenigingen officieel bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Dit betekent dat de 700 NVSHA-leden vanaf 1 januari 2020 ook lid zijn van de LAD.

De LAD behartigt de belangen van alle (aankomende) artsen in dienstverband en zit aan alle relevante cao-tafels in de zorg, waaronder de Cao Ziekenhuizen en de Cao UMC. Aan die tafels wil de LAD de belangen van SEH-artsen nog beter vertegenwoordigen. Dat alle NVSHA-leden straks lid zijn van de LAD, helpt om dat doel te bereiken.

Vitaal blijven

NVSHA-voorzitter Van der Velden is blij met de samenwerking. “Een belangrijk aandachtspunt is hoe SEH-artsen vitaal kunnen blijven tijdens hun loopbaan. We willen bijvoorbeeld een goede regeling voor de hersteltijd na diensten en voor de inrichting van ons rooster, maar kunnen dat niet zonder de LAD bereiken.”

Stevigere positie

Van den Brekel is ervan overtuigd dat de LAD de positie van SEH-artsen kan helpen verbeteren. “De afgelopen jaren heeft de LAD voor een aantal groepen artsen belangrijke resultaten bereikt als het gaat om positionering. Bijvoorbeeld voor medisch specialisten in dienst van algemene ziekenhuizen en, recent nog, in de ggz met het realiseren van medische staven in de cao. We willen ons ook voor SEH-artsen inspannen met als doel hun aanzien binnen de ziekenhuizen te verbeteren. Ook op het vlak van het terugdringen van de werkdruk en duurzame inzetbaarheid is nog veel te winnen.”