skip to Main Content

Situatie Cao Gezondheidscentra steeds verontrustender

 

Ondanks het aanbod van de LAD/FBZ om samen te zoeken naar oplossingen, is ontmanteling van de Cao Gezondheidscentra/AHG volgens InEen de enige juiste route. De LAD vindt de opstelling van de werkgeversorganisatie steeds verontrustender.

Wat is er aan de hand?

InEen wil de Cao Gezondheidscentra en de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) ontmantelen. Reden daarvoor is dat de arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines niet meer zouden aansluiten bij de tarieven die zorgverzekeraars hanteren voor de beroepsgroepen in gezondheidscentra. De LAD deelt de analyse van InEen dat een aantal disciplines binnen de gezondheidscentra onder druk staat, maar ziet tegelijkertijd dat het ‘overall’ gezien helemaal niet zo slecht gaat met gezondheidscentra. We zien daarom geen enkele noodzaak om de cao te ontmantelen: het is nogal een rigoureuze maatregel met veel juridische haken en ogen. De vraag is bovendien of een ander arbeidsvoorwaardenpakket de bedrijfseconomische situatie van gezondheidscentra kan oplossen. Alleen werknemers dreigen nu de dupe te worden.

Hoe denken werknemers hierover?

Om te polsen hoe werknemers in gezondheidscentra zelf tegen de situatie aankijken, heeft FBZ, de cao-partij waarbij de LAD voor deze cao is aangesloten, een online petitie geopend. Daarbij blijkt dat huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, doktersassistenten en andere werknemers zich grote zorgen maken. Veel werknemers hebben al ‘nee’ gezegd tegen de ontmanteling. Werkt u in een gezondheidscentrum en heeft u nog niet getekend? Doe dit dan snel via deze link.

Wat doen wij?

De LAD/FBZ heeft nogmaals aangeboden aan InEen om samen te zoeken naar andere oplossingen, maar InEen heeft laten weten dat ontmanteling in haar ogen de enige juiste route is. Wij vinden het onbegrijpelijk dat InEen zonder draagvlak van werknemers doorgaat op de ingeslagen weg. Alle leden in gezondheidscentra hebben daarom een modelbrief ontvangen, om hun zorgen kenbaar te maken bij hun werkgever.

Heeft u een abonnement op Zorgvisie? Lees dan ook het artikel dat op 19 december is verschenen en waarin LAD/FBZ-onderhandelaar Lilian de Groot aan het woord komt.