skip to Main Content

Stand van zaken nieuwe Cao VVT

 

Het overleg over een nieuwe Cao VVT tussen werknemersorganisaties FBZ, FNV, NU’91 en CNV en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl bevindt zich in de verkennende fase. In deze fase bespreken cao-partijen met elkaar de ontwikkelingen en problemen in de sector met de daarbij behorende gegevens. Ook deelt iedere partij de eigen belangen.

Sinds het vorige cao-traject vormen de gezamenlijke cao-partijen een coalitie die met elkaar tot afspraken komt. Het gaat in ieder geval om cao-afspraken, maar daarnaast wordt bijvoorbeeld ook gekeken hoe we met zorgverzekeraars en gemeenten kunnen komen tot tarieven die nodig zijn om werknemers te blijven binden aan de VVT-sector.
In de coalitie gaat het vooral om de belangen van de achterban van iedere cao-partij. In de belangen van FBZ komt de door de achterban ingebrachte input terug, zoals scholing en ontwikkeling en aanpak van werkdruk.

Eind maart wordt naar verwachting de verkennende fase afgesloten. Vanaf april start de fase waarin onderhandeld wordt.