skip to Main Content

Stand van zaken onderhandelingen Cao Apothekers in Dienstverband

 

In de afgelopen periode zijn er meerdere constructieve overleggen geweest tussen de VZA en LAD over een nieuwe cao. Partijen hebben met elkaar verkend welke afspraken in de cao moeten komen. Een aantal voorstellen wordt nader uitgewerkt. In augustus hervatten partijen het overleg.

Bestuurswisseling BPOA

Het vertrek van Paul van Bakel (voorzitter SPOA) en Hans Philipse (bestuurslid) per 1 januari 2019 uit het bestuur van BPOA, is cao-partijen niet ontgaan. Inmiddels zijn in de ledenvergadering van 21 juni 2018 de heren Garmt Boonstra en Diederik Gombert aan de leden voorgesteld als aspirant bestuursleden. Zij zullen in een extra ingelaste ledenvergadering op 26 juli 2018 om 17.00 uur worden voorgedragen om te worden benoemd. Meer informatie over deze extra ingelaste ledenvergadering op 26 juli 2018 is te vinden op www.bpoa.nl. Op initiatief van cao-partijen wordt een overleg gepland voor een nadere kennismaking met het nieuwe bestuur.

Toekomstvisie beroep openbaar apotheker

Cao-partijen vinden het van groot belang dat openbaar apothekers kunnen meedenken en praten over de veranderingen in de zorg. Partijen willen daarom openbaar apothekers betrekken bij de visieontwikkeling op de toekomst van het vak. Om deze groep goed te kunnen vertegenwoordigen is het daarom essentieel dat de werkgever/(zelfstandig) apotheker lid is van de VZA dan wel de LAD. Dit is óók belangrijk voor het streven om de Cao voor Apothekers in dienstverband algemeen verbindend te laten verklaren. Dit betekent dat deze cao op termijn van toepassing zal zijn op álle apothekers in dienstverband. Doel hiervan is de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. U kunt ons daarbij ook helpen door uw werkgever te wijzen op het lidmaatschap van VZA en uw collega’s op het lidmaatschap van de LAD.