skip to Main Content

Onderhandelingen Cao SBOH van start

 

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH zijn op 12 februari van start gegaan. De cao geldt voor aios huisarts-, aios ouderengeneeskunde, aios-AVG en voor een groep aios M&G. De LAD en SBOH hebben tijdens de aftrap hun inzet toegelicht en afspraken gemaakt over het vervolg.

Belangrijke thema’s zijn dit jaar de arbeidsduur en diensten tijdens stages en de vergoeding van kosten die de aios maakt tijdens de opleiding. Daarnaast wordt voor de aios M&G nu ook een eigen deel in de cao opgenomen, waarin de specifieke afspraken voor hen zijn opgenomen. Deze aios zijn sinds 2019 bij het landelijk werkgeverschap van de SBOH ondergebracht, maar waren nog niet in de tekst van de cao opgenomen.

Voor de loonsverhoging heeft de SBOH aangegeven dat zij de OVA-ruimte (het percentage waarmee het budget voor personele kosten jaarlijks wordt geïndexeerd) volledig ter beschikking stelt voor verbeteringen in de cao. Dit is in lijn met de afspraak die in vorige cao’s is gemaakt. Tijdens de onderhandelingen moeten afspraken worden gemaakt over hoe dit percentage wordt verdeeld over het verhogen van het maandsalaris, de eindejaarsuitkering en andere verbeteringen die de LAD wil realiseren.

Download de complete inzet van de LAD.

Op 3 maart worden de onderhandelingen vervolgd. Daarnaast worden er enkele separate besprekingen gepland over specifieke thema’s. De aios-verenigingen (LOVAH, VASON, VAAVG en LOSGIO) zijn aanwezig bij de onderhandelingen en voorzien de LAD van input bij de onderwerpen die voor hun specialisme van belang zijn.