skip to Main Content

Suggesties voor de nieuwe Cao VVT?

 

De LAD is gestart met de eerste voorbereidingen voor de nieuwe Cao VVT omdat de huidige cao eind juni afloopt. Voordat de onderhandelingen beginnen stellen we de LAD-leden graag in de gelegenheid onderwerpen aan te dragen. Ervaart u bepaalde knelpunten in uw arbeidsvoorwaarden? Over welke afspraken moeten we volgens u onderhandelen? Tot 1 januari 2019 kunt u suggesties aan ons doorgeven.

Cao-partijen (werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl (voorheen: BTN) en werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91) beginnen het traject met een startbijeenkomst om na te gaan waar we precies staan: wat is er al gedaan en wat moet er nog gebeuren volgens de afgesproken routekaart? Verder bespreken ze hoe ze gezamenlijk het cao-proces voor ogen zien. Evenals het vorige traject worden de onderhandelingen gevoerd op basis van belangen (het verhaal achter de standpunten) van iedere cao-partij. Dit betekent dat er niet gewerkt zal worden met ‘klassieke’ inzetten voor de cao-onderhandelingen.

Meer weten?

Zie onze cao-pagina voor cao-teksten of informatie over ontwikkelingen in de VVT.