skip to Main Content

Suzanne Booij herbenoemd als LAD-voorzitter

De roep om betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de zorg is groot, maar tegelijkertijd is dat doel misschien wel nooit zo lastig te realiseren geweest. De LAD wil echter scherp aan de wind varen. “Het is van essentieel belang het werken in de zorg aantrekkelijk te houden”, aldus Suzanne Booij, die door de LAD-ledenraad is herbenoemd als voorzitter voor de komende vier jaar.

Voortgang boeken op de dossiers positionering en gezond en veilig werken: dat was de ambitie toen Booij vier jaar geleden aantrad als LAD-voorzitter. In haar voorwoord in het nieuwe LAD-magazine geeft ze aan dat op beide onderwerpen meters zijn gemaakt, maar dat er nieuwe uitdagingen zijn bijgekomen. “De zorg staat onder druk. Op alle fronten. De roep om goede arbeidsvoorwaarden is misschien wel groter dan ooit. Tegelijkertijd zijn de financiële middelen beperkt en in het Integraal Zorgakkoord is vastgelegd dat het aandeel werknemers in de zorg niet verder mag groeien. We staan dus voor een grote uitdaging.”
Het realiseren van goede arbeidsvoorwaarden in cao’s waarover nu wordt onderhandeld, is voor Booij dan ook prioriteit nr. 1. “Werkgevers moeten zich realiseren dat aan goede zorg een prijskaartje hangt.”

Keuzes

Maar alleen het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden is in haar ogen niet genoeg. In haar column in Medisch Contact schrijft ze: “We zullen ook een rigoureuze omwenteling moeten maken met ons zorgstelsel. Zeker als de vergrijzing de komende jaren verder toeneemt, kunnen we niet langer alle zorg blijven leveren: de rek is er simpelweg uit. De politiek zal dus keuzes moeten maken. Hoe moeilijk en pijnlijk ook. Alleen dan houden we ons zorgstelsel betaalbaar en zo toegankelijk mogelijk.” De LAD wil die discussie aanjagen en de noodzaak ervan voor het voetlicht brengen. “Ik ga me daar de komende vier jaar keihard voor inzetten”, aldus Booij.

Lees ook: