skip to Main Content

Enkele tarieven Cao Hidha gewijzigd

 

Met ingang van 1 januari 2017 wijzigt een aantal cao-tarieven voor de Hidha, de huisarts in dienst van een huisarts.

Persoonlijke kosten

Het maximum budget voor persoonlijke kosten bedraagt € 4.240,94 (dit was €4.227,20  in 2016):
een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.247,63 (dit was € 2.240,35  in 2016).
naar rato van het dienstverband kan aanspraak gemaakt worden op een variabel bedrag van maximaal € 1.993,32 (dit was € 1.986,86 in 2016).

Ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering bedraagt per 1-1-2017 € 16,96 (was in € 16,91 in 2016).

Indexering

Voor de indexering wordt met een referteperiode van oktober-oktober gerekend. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2015-oktober 2016 is 0,325%.

ANW

De ANW-vergoeding voor werkgevers is  per 1 januari 2017 € 70,89 (was per 1 januari 2016 € 70,96).

Dienstenvergoeding

De dienstenvergoeding voor Hidha’s  is per januari 2017 € 55,93 (was per 1 januari 2016 € 55,85).