skip to Main Content

Teken de petitie om knelpunten jeugdzorg op te lossen

Werknemersorganisaties FBZ, CNV, FNV en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen samen een online petitie gestart om de knelpunten in de jeugdzorg aan te kaarten.

Met deze actie willen de initiatiefnemers duidelijk maken dat de aanbestedingswaanzin, werkdruk, focus op lage tarieven en de administratieve lasten het werkplezier van jeugdzorgprofessionals in de weg staan en dat ze hier een oplossing voor willen. Ervaart u deze knelpunten ook als jeugdarts? Teken de petitie dan vandaag nog. Hoe meer stemmen, hoe sterker het punt dat we samen kunnen maken!

De vier initiatiefnemers willen de uitslag van de petitie de dag na de verkiezingen aanbieden aan alle gekozen gemeenteraadsleden, om aan te geven dat zij aan zet zijn om iets te doen aan de knelpunten in de jeugdzorg. Op de petitiesite halen de initiatiefnemers een citaat aan van huidig minister van VWS Hugo de Jonge, die, destijds als wethouder in Rotterdam, zei dat“medewerkers in de jeugdzorg de helden zijn van vele kinderen in de stad, maar dat zij nooit in het nieuws komen, terwijl incidenten levensgroot worden uitgemeten”.

Werkplezier

Met de petitie willen de vier belangenorganisaties duidelijk maken dat, net als in Rotterdam, in iedere gemeente van die helden rondlopen die graag hun werk blijven doen, maar dat het werkplezier de afgelopen jaren behoorlijk is afgenomen. De werkdruk is hoog en jeugdzorgprofessionals hebben last van de aanbestedingen waarin sterk wordt gefocust op lage tarieven. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat op de jeugdzorg wordt bezuinigd, waardoor leefgroepen sluiten die later door de grote vraag toch weer geopend moeten worden. Ook is er nauwelijks sprake van meerjarige afspraken (en contracten) tussen gemeenten en jeugdzorgorganisaties, en zorgt de administratieve rompslomp ervoor dat iedere gemeente nog steeds haar eigen regels hanteert.

Het zijn knelpunten waar gemeenteraadsleden iets aan kunnen doen en daarom willen de vier belangenorganisaties gemeenteraadsleden na de verkiezingen uitnodigen om in gesprek te gaan met lokale en regionale jeugdzorgwerknemers en -werkgevers. “We gunnen de werknemers in de jeugdzorg plezier in hun werk, met ruimte voor (bij)scholing, intervisie en (methodiek)innovatie. Juist ook omdat dit uiteindelijk vooral ten goede komt aan de jongeren en de gezinnen met en voor wie zij werken”, aldus de initiatiefnemers.

U kunt de petitie tekenen tot uiterlijk 18 maart om 24.00 uur.