skip to Main Content

Dreigend tekort aan specialisten ouderengeneeskunde

 

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft deze zomer het rapport ‘Specialist ouderengeneeskunde: gat in én op de markt?’ uitgebracht. Hierin wordt gekeken naar het effect van de achterblijvende instroom in de opleiding op het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst.

Sinds 2017 worden er op advies van het Capaciteitsorgaan jaarlijks 186 opleidingsplaatsen tot specialist ouderengeneeskunde beschikbaar gesteld. Deze plaatsen worden niet allemaal benut vanwege het ontbreken van voldoende aanmeldingen van kandidaten.
Als er niets wordt gedaan, kan het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in 2034 oplopen tot 1.230, terwijl er dan 2.766 specialisten nodig zijn. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de instroom in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te vergroten, zoals meer aandacht voor het vak tijdens de basisopleiding, een positievere framing van de ouderenzorg en een betere beloning. Een andere optie is om het coschap ouderengeneeskunde te verplichten.

Voor een artikel in het nieuwe LAD-magazine willen we graag weten wat LAD-leden van zo’n verplicht coschap vinden: is het een goed idee om meer studenten voor het specialisme te interesseren? Of juist niet? U kunt uw mening geven via deze poll. De uitslag verschijnt eind september in het LAD-magazine.

Meer weten over het rapport? Lees meer op de site van Verenso en bekijk ook de factsheet.