skip to Main Content

Tekst Cao GGZ 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao GGZ. De tekst is intussen gereed. 

In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord van 20 december 2021 verwerkt. De nieuwe cao loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

In het akkoord is onder andere een salarisverhoging van drie maal 2% in drie achtereenvolgende jaren afgesproken. Daarnaast worden de kosten voor ‘verplichte’ scholing volledig in tijd en geld vergoed. Verder wordt de vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten verdubbeld en de onregelmatigheidstoeslag verhoogd met twee periodieken. Ook is in het akkoord afgesproken dat dit jaar een onderzoek plaatsvindt over hoe de werkdruk van psychiaters/verslavingsartsen en andere zorgprofessionals in dienstverband kan worden verminderd. Dit omdat de toename van het aantal zzp’ers mogelijk werkdrukverhogend voor hen werkt bij de invulling van diensten.

De app voor de Cao GGZ wordt binnenkort ook geüpdatet met de actuele cao-afspraken.