skip to Main Content

Thema flex centraal tijdens tweede ronde Cao Ziekenhuizen

 

Tijdens het tweede overleg over een nieuwe Cao Ziekenhuizen op 1 april hebben cao-partijen uitgebreid gesproken over het thema flex.

In tijden van personeelstekorten is de flexibele inzet van werknemers onontkoombaar voor een adequate bezetting, maar belangrijk is te voorkomen dat dit te ver doorschiet. Continuïteit is van belang voor de patiëntenzorg. Elk moment opgeroepen kunnen worden verstoort echter niet alleen de balans tussen werk en privé, maar zorgt ook voor onrust op de werkvloer. Ziekenhuizen moeten daarom streven naar een goede verhouding tussen vast en flex.

Er is meer rust en regelmaat nodig voor het verbeteren van de balans tussen werk en privé. Een aantal voorstellen die de balans kunnen verbeteren kwam aan de orde, waaronder voldoende hersteltijd voor medewerkers die nachtdiensten draaien. Daarnaast verdienen werknemers het dat ze betaald krijgen voor verrichte flexibele arbeid.

Kortom, een belangrijk onderwerp als het gaat om maatregelen die nodig zijn om een aantrekkelijke sector te zijn om in te werken. Cao-partijen gaan er op donderdag 11 april verder mee aan de slag. Dan komt ook generatiebeleid aan de orde. Op dinsdag 9 april is daarnaast een technisch overleg gepland.