Contactpersoon

1ffaa717-4f7a-4b2b-9937-bcf8d9bc65bf
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Alexander (A.F.) Crijns
Jurist

T
088-1344112

 Thema

Arbeidstijden

Artsen hebben verantwoordelijk werk. Het is noodzakelijk dat de werktijden binnen redelijke grenzen blijven. Dit is niet alleen beter voor de veiligheid van de patiënt, maar ook voor het welzijn van de arts.lees verder

Nieuws

13.12.2017
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018
De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.lees verder
31.10.2017
Onderzoek naar flexibele arbeid
Cao-partij FBZ heeft in overleg met de LAD het initiatief genomen voor een onderzoek naar flexibele arbeid in de zorgsector. Aanleiding is het toenemende aantal signalen dat nieuwe medewerkers een tijdelijk contract krijgen, waarbij van tevoren al duidelijk is dat dit na twee jaar niet zal worden omgezet in een vast dienstverband, terwijl er wel sprake is van structureel werk. lees verder
8.11.2016
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2017 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2017 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2017 onder andere op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en de arbeidsmarkt.lees verder
27.05.2016
Gezocht: nieuwe manieren van roosteren in ziekenhuis
HR-medewerkers, OR-leden, roosteraars, leidinggevenden en medewerkers in ziekenhuizen kunnen een prijs winnen voor het beste roosteridee. Heeft u misschien het beste roosteridee? lees verder
7.03.2016
Medezeggenschap werktijden in de VVT op koers
De kanteling van werktijden in de VVT, ofwel de verschuiving in zeggenschap over de werktijden naar de werkvloer, is op gang gekomen. Veel organisaties hebben een start gemaakt met het kantelingsproces. lees verder
12.02.2016
Nieuwe sessies voor medezeggenschap werktijden in de VVT
Speerpunt in de Cao VVT is de zeggenschap van de medewerker over de eigen werktijden. Afspraak tussen cao-partijen is dat het traject ‘Kanteling werktijden’ uiterlijk 1 januari 2017 moet zijn ingevoerd. Om dit te ondersteunen vinden nieuwe bijeenkomsten plaats. lees verder
9.12.2015
Nieuwe app helpt bij vitaal en gezond werken tijdens nachtdienst
De nieuwe app ‘Goedenacht’ ondersteunt medewerkers in algemene ziekenhuizen en universitair medische centra bij vitaal en gezond werken tijdens de nacht. lees verder
28.05.2015
Europese artsenkoepels waarschuwen voor risico’s lange werktijden
Buitensporig lange werktijden zijn niet alleen risicovol voor artsen, maar ook niet goed voor de patiëntenzorg. Daarvoor hebben artsenorganisaties AEMH, FEMS en EJD gewaarschuwd, in reactie op de herziening van de Europese arbeidstijdenrichtlijn. De drie organisaties, die samen ruim één miljoen artsen vertegenwoordigen, kwamen deze maand bijeen tijdens een gezamenlijke vergadering in Wenen. De LAD was als FEMS-lid ook aanwezig.lees verder
14.01.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 beschikbaar
Het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2015 is beschikbaar. De hoofdthema’s in de arbeidsvoorwaardennota voor 2015 vloeien voort uit de strategische agenda 2015. lees verder
12.01.2015
Strategische agenda 2015 beschikbaar
De strategische agenda van de LAD voor het jaar 2015 is beschikbaar. Naast dat leden in 2015 opnieuw kunnen rekenen op individuele rechtshulp en collectieve belangenbehartiging, heeft de LAD enkele thema's hoog op de agenda staan.lees verder
4.11.2014
Week van de werkstress
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maandag 3 november 2014 het startsein voor de ‘Week van de werkstress’ gegeven. Tijdens deze week vraagt de minister bij zowel werknemers als werkgevers aandacht voor stress als de meest voorkomende beroepsziekte van Nederland. lees verder
28.05.2014
Doe mee aan onderzoek naar gezond werken in de zorg
De Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoekt de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting van iedereen die in de zorg werkt. Het onderzoek is 19 mei jl. van start gegaan. lees verder
14.05.2014
Actiedag artsen in Europa 15 mei 2014
De Europese federatie van artsen in dienstverband (FEMS) heeft donderdag 15 mei 2014 uitgeroepen tot actiedag. Tijdens de actiedag vragen de 17 landen die in de FEMS zijn vertegenwoordigd aandacht voor onderwerpen die bij veel artsen en hun organisaties hoog op de agenda staan. De LAD (lid van de FEMS) is solidair met haar Europese collega’s.lees verder
6.01.2014
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014 beschikbaar
De hoofdthema’s in de arbeidsvoorwaardennota 2014 vloeien voort uit de strategische agenda. Deze nota bevat het LAD-arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2014. lees verder
26.01.2012
Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012
Per 1 januari 2012 is een belangrijke wijziging in de vakantiewetgeving ingevoerd. Hierdoor kunnen zieke werknemers onbeperkt vakantierechten opbouwen. lees verder
5.08.2011
LAD beantwoordt vragen tijdens AIOS-spreekuur
Per 1 augustus 2011 kunnen aios met vragen over de nieuwe regels van het Arbeidstijdenbesluit ook bij de LAD terecht tijdens het extra AIOS-spreekuur. Naast het reguliere spreekuur van de Individuele Rechtshulp van 9.30 uur tot 12.30 uur (waar aios ook hun vragen kunnen stellen), is er elke dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur het extra AIOS-spreekuur. Via telefoonnummer (030) 670 27 02 staan de LAD-juristen je graag te woord!lees verder
28.07.2011
Het ATB: nieuwe regels voor a(n)ios
Per 1 augustus 2011 gelden de nieuwe regels voor aios (en anios), die diensten draaien. Deze regels zijn vastgelegd in het Arbeidstijdenbesluit (ATB). Wat houden de regels in? De LAD zet ze op een rijtje.lees verder

 Documenten

Brochure Arbeidstijden artsen en arts-assistenten_maart2010.pdf

 Wet & regelgeving

(Nog) niet beschikbaar

 FAQ

Val ik onder de Arbeidstijdenwet?