Contactpersoon

ce487835-c5ad-43cf-af71-eef10d5f1b7e
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
Therèse (T.) van 't Westende MSc
Directiesecretaris

T
030-6702727

 Thema

Duurzame inzetbaarheid

Ook artsen zullen tot op latere leeftijd moeten blijven werken. Vergrijzing van zowel de beroepsgroep als de bevolking veroorzaakt een steeds grotere werkdruk voor artsen. LAD vindt dat artsen langer goed en gezond moeten kunnen doorwerken. Dat noemen we duurzame inzetbaarheid. Dat wil LAD bereiken door andere arbeidspatronen, betere werkroosters, betere samenwerking, cultuurverandering en door knelpunten in de combinatie werk-privé te verhelpen.lees verder

Nieuws

23.04.2018
Gezond en veilig werken in de ggz met vernieuwde arbocatalogus en antistress-app
Op de landelijke P&O-/OR-dag op 19 april jl. lanceerden werkgevers en werknemers in de ggz de compleet vernieuwde arbocatalogus voor iedereen die werkt in de ggz. Tegelijkertijd werd de app ‘Zorg voor minder stress’ gepresenteerd. Die geeft medewerkers concrete tips om stress te verminderen en werkplezier te vergroten. lees verder
13.12.2017
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018
De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.lees verder
21.09.2017
Hoge uitstroom, hoger zorggebruik
Als in een zorgorganisatie sprake is van een hoge uitstroom van medewerkers, dan gebruikt de bestaande personeelsbezetting meer zorg. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van IZZ. Wanneer een zorgorganisatie aandacht geeft aan gezond werken, is de uitstroom van medewerkers juist minder groot.lees verder
7.02.2017
Onderzoek naar arbeidsbelasting spoedeisende hulp
Drie umc’s en veertien algemene ziekenhuizen hebben de handen ineen geslagen om de psychosociale arbeidsbelasting op de spoedeisende hulp te verminderen. De LAD is vertegenwoordigd in de adviesraad van dit project. lees verder
27.05.2016
Overleg Cao Nederlandse Universiteiten opgeschort!
Het eindbod van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) is zó mager, dat de vakbonden gezamenlijk hebben besloten om het overleg op te schorten. lees verder
26.04.2016
5.000 euro voor vernieuwende ideeën medewerkers ziekenhuizen
Werkt u bij een instelling die onder de Cao Ziekenhuizen valt, en heeft u een idee voor een vernieuwend project op het gebied van samenwerken, gezond & veilig werken of het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u bij de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) een stimuleringspremie aanvragen. lees verder
4.04.2016
Nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers umc’s
Werknemers bij een Universitair Medisch Centrum kunnen gebruikmaken van een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering: de AOV UMC. Via het umc geldt een korting op de premie van minstens 27%. lees verder
4.04.2016
Ziekteverzuim gehandicaptenzorg gestegen naar 5,5%
Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is in 2015 met bijna een half procent gestegen tot 5,5%. In 2014 bedroeg het ziekteverzuim nog 5,02%. Daarmee is het verzuim in jaren niet zo hoog geweest. Dat meldt Vereniging Gehandicaptenzorg op haar website. lees verder
12.01.2015
Strategische agenda 2015 beschikbaar
De strategische agenda van de LAD voor het jaar 2015 is beschikbaar. Naast dat leden in 2015 opnieuw kunnen rekenen op individuele rechtshulp en collectieve belangenbehartiging, heeft de LAD enkele thema's hoog op de agenda staan.lees verder
4.11.2014
Week van de werkstress
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maandag 3 november 2014 het startsein voor de ‘Week van de werkstress’ gegeven. Tijdens deze week vraagt de minister bij zowel werknemers als werkgevers aandacht voor stress als de meest voorkomende beroepsziekte van Nederland. lees verder
22.04.2014
Verlies van werkgelegenheid in zorg: maatregelen geboden
Werknemersorganisatie LAD/FBZ heeft dinsdag 22 april 2014 het Sectorplan voor de Zorg ondertekend, evenals CNV Publieke Zaak en NU’91 en de betrokken brancheorganisaties in de zorg. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst met minister Asscher van SZW en staatssecretaris Van Rijn van VWS.lees verder

 Documenten

(Nog) niet beschikbaar

 Wet & regelgeving

(Nog) niet beschikbaar

 FAQ

Ik word 65 jaar en wil blijven doorwerken. Is mijn werkgever verplicht dat toe te staan?