Contactpersoon

4f31632c-e83b-4ce3-8e9e-11350fa453e8
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
Therèse (T.) van 't Westende MSc
Directiesecretaris

T
030-6702727

 Thema

Levensfasebeleid

Levensfasebeleid is een mix van personeelsbeleid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Organisaties moeten hun personeelsbeleid zo inzetten dat werknemers hun hele loopbaan gezond, gemotiveerd en goed kunnen werken, zonder dat dit ten koste gaat van hun privéleven. Werkgever en werknemer moeten afspraken kunnen maken over aanpassing van het takenpakket en het aantal uren dat gewerkt wordt, zodra dit wenselijk is. De arbeidsverhoudingen of de arbeidsvoorwaardelijke positie van de werknemer mag hierdoor niet veranderen.lees verder

Nieuws

13.12.2017
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018
De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.lees verder
2.02.2017
Geen knelpunten meer voor toepassen ‘generatiepact’
Minister Asscher van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat het fiscale knelpunt voor de combinatie van vroegpensioen, generatiepact en volledige pensioenopbouw is weggenomen. Eerder dreigde de Belastingdienst een streep door de regeling te halen bij de gemeente Den Haag. lees verder

 Documenten

(Nog) niet beschikbaar

 Wet & regelgeving

(Nog) niet beschikbaar

 FAQ

Mijn partner is zeer ernstig ziek. Heb ik recht op zorgverlof?