Contactpersoon

5bd3f3e3-5d68-4d2e-9519-8b3789b67725
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij. (Nog) niet beschikbaar

 Thema

Pensioenen

Pensioen is uitgesteld loon en dus een belangrijke arbeidsvoorwaarde. In 2015 en 2016 is de LAD vooral bezig geweest met de pensioenaftopping, omdat een aantal werkgevers niet langer aan het volledige pensioen meebetaalde. Intussen is de kwestie beslecht voor werknemers in ziekenhuizen en de ggz.lees verder

Nieuws

19.02.2018
ABP-regeling kent recht op aanvulling nabestaandenpensioen
Vanaf 1 mei 2018 is er geen recht meer op Anw-compensatie. Naast deze Anw-compensatie kent de ABP-regeling een aanvulling op het nabestaandenpensioen als er geen recht is op Anw van de SVB. De (ex-)partner komt in aanmerking voor deze aanvulling als de deelnemer voor 1996 pensioen opbouwde bij ABP.lees verder
13.12.2017
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018
De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.lees verder
1.12.2017
Bent u apotheker en heeft u vragen over de omzetting van kapitaal uit vrijwillige extra pensioenregelingen?
Afgelopen week stelden meerdere apothekers vragen aan de LAD over de omzetting van kapitaal uit vrijwillige extra pensioenregelingen van SPOA (Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers). Daarop heeft de LAD contact gezocht met BPOA (Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers). BPOA heeft inmiddels een nadere toelichting gegeven. lees verder
15.11.2017
Gesprekken met BPOA over aanpassing pensioenregeling openbaar apothekers
BPOA heeft bekendgemaakt dat aanpassing van de pensioenregeling voor openbare apothekers per 1 januari 2018 onvermijdelijk is. De huidige pensioenpremie is niet meer voldoende voor de huidige pensioenopbouw. In de nieuwsbrief van oktober jl. van SPOA en BPOA is hier uitgebreid aandacht aan besteed. lees verder
24.03.2017
Update onderhandelingen nieuwe Cao GGZ
Tijdens de onderhandelingen van vrijdag 17 maart is een akkoord bereikt over pensioenaftopping in de ggz, een van de speerpunten van LAD/FBZ. Verder is gesproken over het generatiepact en vereenvoudiging van de cao. Nog niet alle thema’s zijn besproken, maar er zijn stappen gezet richting een resultaat.lees verder
21.03.2017
Actie psychiaters opgeschort vanwege akkoord
De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort. Tijdens onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ eind vorige week is een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping. lees verder
14.03.2017
“Verlaging pensioenaftoppingsgrens slecht idee”
De LAD maakt zich grote zorgen over de plannen van een aantal politieke partijen om het pensioenstelsel verder uit te kleden. “De plannen onderstrepen waarom we de afgelopen twee jaar zo’n principieel punt hebben gemaakt van de pensioenaftopping”, benadrukt LAD-directeur Caroline van den Brekel.lees verder
2.03.2017
Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart
Zo’n 1.200 psychiaters uit 32 ggz-instellingen doen op 28 en 29 maart mee aan een 48-uurs zondagsdienst. Met deze tweedaagse actie willen ze duidelijk maken dat werkgevers in de ggz hen niet langer kunnen laten zitten: er moet nu écht iets gebeuren om een oplossing te vinden voor de pensioenaftopping. lees verder
20.02.2017
Pensioenopbouw apothekers in dienstverband blijft 1,3%
Omdat in de laatste maanden van 2016 de rente steeg is de premie voldoende om de beoogde pensioenopbouw voor apothekers in dienstverband te realiseren. De vaste jaarlijkse verhoging van 1,5% blijft ook behouden. Hierdoor zijn er voor 2017 geen maatregelen nodig.lees verder
31.01.2017
Gezocht: Hidha’s die willen meedenken over pensioen
De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van de Beroepspensioenvereniging van en voor Huisartsen (BPV) is op zoek naar nieuwe leden. Bent u Hidha en lijkt u het interessant om mee te denken over uw pensioenregeling? Meld u dan aan!lees verder
17.01.2017
Psychiaters: neem ons serieus
Circa 1.500 psychiaters in dienstverband van 41 ggz-instellingen voeren dinsdag 17 januari alleen spoedbehandelingen uit. Met deze zondagsdienst willen ze ervoor zorgen dat hun werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie teruggeven, dat ze al 2 jaar achterhouden. Het is de zoveelste keer dat psychiaters niet serieus genomen worden, en voor hen is nu de maat vol. lees verder
16.12.2016
Ruime meerderheid stemt in met Principeakkoord Pensioenaftopping
Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen heeft ingestemd met het Principeakkoord Pensioenaftopping.lees verder
2.12.2016
Psychiaters gaan opnieuw actievoeren
Psychiaters voeren op 17 januari opnieuw een zondagsdienst, omdat GGZ Nederland blijft weigeren om met een oplossing te komen voor de pensioenaftopping. “Medisch specialisten in de ggz voelen zich niet serieus genomen; voor hen is de maat nu écht vol. GGZ Nederland is de enige in de zorgsector die haar werknemers in de kou laat staan”, aldus onderhandelaar José Klerks.lees verder
18.11.2016
Principeakkoord pensioenaftopping in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen
Na lange en moeizame onderhandelingen hebben de LAD, Federatie Medisch Specialisten en de NVZ een principeakkoord weten te bereiken voor de pensioenaftopping. lees verder
2.11.2016
Actiedag psychiaters succesvol
De zondagsdienst die op dinsdag 1 november werd gedraaid in 37 ggz-instellingen verliep succesvol. Ongeveer 1.250 psychiaters deden mee aan de actie, die werd georganiseerd door de LAD, FBZ en Federatie Medisch Specialisten. De dag startte met een aftrap die live werd uitgezonden op www.pensioenopgroen.nl.lees verder
31.10.2016
1 november actiedag in ggz-instellingen
Nagenoeg alle medisch specialisten in dienst van 37 ggz-instellingen voeren op dinsdag 1 november actie. De psychiaters organiseren een patiëntvriendelijke zondagsdienst om ervoor te zorgen dat ze hun pensioengeld terugkrijgen. Hun werkgevers, lid van GGZ Nederland, weigeren het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug te geven. Hierdoor lopen de psychiaters een aanzienlijk deel van hun pensioen mis, maar de actievoerders zijn met name boos omdat ze zich niet serieus genomen voelen.lees verder
10.10.2016
Oplossingsrichting pensioenaftopping ziekenhuizen nader verkend
De LAD, werknemersorganisatie FBZ, de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben opnieuw een gesprek gevoerd over de pensioenaftopping onder leiding van onafhankelijk voorzitter Hans Borstlap. De vier partijen werken nog steeds in een constructieve sfeer aan een oplossing voor het pensioenaftoppingsvraagstuk in algemene ziekenhuizen en hopen begin november tot een resultaat te komen.lees verder
13.09.2016
Goed eerste gesprek met NVZ over pensioenaftopping
De LAD, FBZ, de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben op vrijdag 9 september het overleg hervat om te komen tot een oplossing voor de problematiek rondom de pensioenaftopping medisch specialisten en overige zorgprofessionals die het betreft.lees verder
9.09.2016
“We accepteren geen ‘njet’ van GGZ”
De ruim 80 psychiaters die op 7 september naar Utrecht kwamen voor de pensioenaftoppingsbijeenkomst lieten er geen misverstand over bestaan: “We laten niet met ons sollen. Het is tijd dat we duidelijk maken dat pensioengeld niet zomaar kan worden afgepakt”, zei gastspreker en psychiater Isis Elzakkers. De hele zaal stemde in met het voeren van een zondagsdienst op dinsdag 1 november. lees verder
9.08.2016
Gevolgen gewijzigde verplichtstelling voor MSB’s en ZBC’s
Op 1 juli is het verplichtstellingsbesluit voor deelneming in pensioenfonds PFZW gewijzigd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de verplichtstelling nu ook expliciet voor Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) geldt. Voor zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) is het 50%-criterium vervallen.lees verder
5.08.2016
Ggz-bijeenkomst pensioenaftopping op 7 september
Op woensdagavond 7 september organiseren de Federatie Medisch Specialisten, de LAD en werknemersorganisatie FBZ een landelijke bijeenkomst voor artsen werkzaam in ggz-instellingen. Onderwerp zijn de problemen rondom pensioenaftopping. lees verder
29.07.2016
Vragen over pensioenfondsen
Waarom belegt uw pensioenfonds, welke risico's loopt u en wat is er te doen tegen de lage rente? De Pensioenfederatie zette een aantal belangrijke vragen over pensioenen op een rij.lees verder
7.07.2016
Gesprekken pensioenaftopping hervat
Op dinsdagavond 5 juli heeft opnieuw een bestuurlijk plaatsgevonden tussen de LAD/FBZ en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over het geschil rond de pensioenaftopping. lees verder
30.06.2016
Vragen over verplichte deelname medisch specialisten aan pensioenfonds
De Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) heeft dit voorjaar brieven verstuurd aan medisch specialisten over de verplichte deelname aan het pensioenfonds. Moet u het meegestuurde formulier als 'dienstverbander' ook invullen? Het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten zette alle ins en outs op een rij.lees verder
23.06.2016
Geslaagde patiëntvriendelijke zondagsdienst
De patiëntvriendelijke zondagsdienst op 21 juni is goed verlopen. In maar liefst 47 ziekenhuizen en revalidatiecentra maakten medisch specialisten en andere zorgprofessionals in dienstverband duidelijk dat hun werkgever nou eindelijk goed werkgeverschap moet tonen. Tijdens de actiedag werden tal van patiëntvriendelijke werkzaamheden verricht.lees verder
20.06.2016
Zondagsdienst in 47 ziekenhuizen/revalidatiecentra: "De maat is vol"
In 47 algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra doen op dinsdag 21 juni zo’n 2.500 medisch specialisten en andere zorgprofessionals in dienstverband mee aan een landelijke, patiëntvriendelijke zondagsdienst. Zij voelen zich hiertoe gedwongen, omdat hun werkgever hen niet serieus neemt. “Werkgevers betalen geld bestemd voor ons pensioen niet uit. Dat kan geen enkele werknemer accepteren”, aldus Léon Winkel, kinderarts en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten.lees verder
17.06.2016
Bestuurlijk overleg met de NVZ
Gisteren hebben de LAD/FBZ een bestuurlijk overleg gehad met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over het geschil rond de pensioenaftopping. Onderwerpen van gesprek waren het voorkomen van onjuiste beeldvorming over en weer en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden in dit conflict.lees verder
15.06.2016
Argumenten pensioenaftopping ggz op een rij
Behalve in de ziekenhuizen/revalidatiecentra is ook in de ggz nog geen oplossing bereikt voor de pensioenaftopping. Werknemersorganisatie FBZ*, de formele partij aan de cao-tafel, roept GGZ Nederland al maanden op om goed werkgeverschap te tonen, maar volgens de werkgeversorganisatie is er geen financiële en juridische ruimte om te onderhandelen. Hoe zit dat precies?lees verder
28.05.2016
Dinsdag 21 juni zondagsdienst
Medisch specialisten in dienstverband, ziekenhuisapothekers, SEH-artsen en klinisch chemici/fysici gaan de druk in hun ziekenhuis verder opvoeren, om ervoor te zorgen dat ze de werkgeverspremie die bestemd is voor hun pensioen terug krijgen. In 47 ziekenhuizen/revalidatiecentra worden al voorbereidingen getroffen voor een patiëntvriendelijke zondagsdienst op dinsdag 21 juni.lees verder
25.04.2016
Verrekening parttimeproblematiek vindt plaats in mei 2016
In februari lieten we u weten dat de parttimeproblematiek tot een minimum is gereduceerd. PFZW gaat de gewerkte uren tijdens diensten meetellen bij de berekening van de deeltijdfactor, die bepalend is voor de pensioenopbouw. Intussen is bekend dat hiervoor in mei, de maand waarin ook vakantiegeld wordt uitgekeerd, een verrekening plaatsvindt voor de periode 1 januari - 1 mei 2016.lees verder
21.04.2016
"De maat is vol"
“De maat is vol”. Dat zeggen de bijna 300 medisch specialisten in dienstverband die op 20 april aanwezig waren op een bijeenkomst over pensioenaftopping. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD organiseerden de bijeenkomst. Al snel bleek dat de centrale vraag niet was óf medisch specialisten de druk verder op wilden voeren bij hun werkgever, maar hóe.lees verder
5.04.2016
Artsen laten pensioen niet lopen
In vier ziekenhuizen staken artsen in dienstverband en andere zorgprofessionals vanaf deze week hun deelname aan bepaalde overleggen. Ze doen dit, omdat hun werkgever niet met een fatsoenlijke oplossing is gekomen voor de compensatie van de pensioenaftopping. lees verder
29.03.2016
Online handtekeningenactie ggz
GGZ Nederland blijft vasthouden aan het standpunt dat er geen ruimte is om te onderhandelen over compensatie van de pensioenaftopping. De LAD en de Federatie Medisch Specialisten vinden dat niet acceptabel en zijn daarom een online handtekeningenactie gestart. lees verder
18.03.2016
GGZ Nederland houdt vast aan standpunt
Werknemersorganisaties hebben op 11 maart een regulier overleg gevoerd met GGZ Nederland. FBZ, de formele cao-partij, heeft daar namens de LAD en Federatie Medisch Specialisten wederom de pensioenaftopping geagendeerd. GGZ Nederland blijft echter vasthouden aan het standpunt dat er geen reden is voor compensatie.lees verder
17.03.2016
Website pensioenopgroen.nl online
Tientallen algemene ziekenhuizen in Nederland zoeken naar een oplossing voor de pensioenaftoppingsproblematiek. Medisch specialisten in dienstverband zetten tijdens overleggen met hun raad van bestuur in op 100% compensatie, en dat begint zijn vruchten af te werpen: in zes ziekenhuizen ligt er nu een oplossing. Op de website www.pensioenopgroen.nl staat een overzicht van de status van de pensioenaftopping in de ziekenhuizen.lees verder
11.03.2016
Ggz-bijeenkomst: "Standpunt werkgevers onbegrijpelijk”
“Werkgevers betaalden tot nu altijd volledig mee aan ons pensioen, dus het is onbegrijpelijk als ze dat nu niet zouden doen.” Dat psychiaters in dienstverband verontwaardigd zijn over de pensioenaftopping, werd wel duidelijk tijdens een landelijke bijeenkomst die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op 9 maart organiseerden over de pensioenaftopping in de ggz.lees verder
2.03.2016
Laat uw pensioen niet liggen
Tienduizenden euro’s aan pensioengeld: dat kunnen medisch specialisten in de ggz mislopen als compensatie van de pensioenaftopping niet wordt geregeld. De LAD en Federatie Medisch Specialisten vinden dat niet acceptabel, en willen op woensdagavond 9 maart samen met hen kijken hoe dit kan worden voorkomen. lees verder
26.02.2016
Doorbraak parttimeprobleem pensioenaftopping
Voor zo’n 2.000 medisch specialisten met een deeltijd dienstverband is er een doorbraak in het pensioenaftoppingsprobleem. De onevenredige impact van de fiscale beperkingen in de pensioenopbouw voor deze parttimers is tot een minimum gereduceerd. lees verder
5.02.2016
Alliance Healthcare past pensioenpremie werknemers aan
Alliance Healthcare heeft besloten de pensioenpremie van werknemers met terugwerkende kracht aan te passen. Niet meer een verdeling van fifty-fifty, maar een derde voor de werknemer en twee derde voor de werkgever. De flinke groep apothekers die bij de LAD hun klachten uitten over deze kwestie en de LAD zijn blij met dit resultaat. Want deze verdeling is in lijn met de richtlijnen van de KNMP en de afspraken in de arbeidsovereenkomst. De verrekening met de apothekers heeft inmiddels plaatsgevonden. lees verder
3.02.2016
Bijeenkomst pensioenaftopping ggz
Onlangs heeft FBZ* een gesprek gehad met GGZ Nederland over de pensioenaftopping. Dat gesprek verliep weinig hoopvol, omdat er volgens GGZ Nederland onvoldoende juridische en financiële gronden zijn om werknemers te compenseren. FBZ, de Federatie Medisch Specialisten en de LAD bestrijden dat en organiseren op 9 maart een bijeenkomst voor artsen in de ggz.lees verder
15.01.2016
Pensioenaftopping leeft ook in ggz
Dat ook psychiaters zich zorgen maken over de gevolgen van de pensioenaftopping, bleek wel tijdens de bijeenkomst die de LAD en de Federatie Medisch Specialisten op 12 januari organiseerden bij GGZ Rivierduinen in Leiden. “Spreek uw raad van bestuur aan”, was de oproep die onderhandelaars José Klerks en Jan Willem Le Febre de deelnemers meegaven, “en zorg dat u in gesprek gaat.”lees verder
8.12.2015
Eerste ziekenhuizen compenseren pensioenaftopping
Minstens vijf algemene ziekenhuizen gaan 100 procent van het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie terugbetalen aan medisch specialisten in loondienst. Dat concluderen de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op basis van lokale onderhandelingen die medisch specialisten met hun raden van bestuur voeren. lees verder
1.12.2015
Stand van zaken pensioenaftopping ggz
Op 27 november hebben werknemersorganisaties gesproken met GGZ Nederland over de pensioenaftopping. GGZ Nederland heeft aangegeven vooralsnog niet over te gaan tot compensatie van werknemers met een bruto jaarsalaris van meer dan 100.000 euro . lees verder
30.11.2015
Wat gebeurt er met de pensioenpremies bij PFZW en ABP?
In 2016 blijft bij PFZW de pensioenpremie gelijk en gaat het pensioen niet omhoog. Bij Pensioenfonds ABP gaat de premie omlaag en blijven de pensioenen op de nullijn. lees verder
12.11.2015
Lokaal onderhandelen en actievoeren pensioenaftopping waar nodig
“Ik vind het bod van de NVZ veel te laag en accepteer het al helemaal niet als de raad van bestuur het hierbij laat en niet verdergaat dan 53% compensatie.” Met die woorden zette Léon Winkel de zaal meteen op scherp tijdens de actiebijeenkomst pensioenaftopping op 11 november.lees verder
30.10.2015
Medisch specialisten verwerpen bod NVZ
Op 28 oktober boden de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 4.291 handtekeningen aan. De achterban van de Federatie en de LAD verwerpt massaal het voorstel van de NVZ om slechts 45% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug te geven aan medisch specialisten.lees verder
22.10.2015
Goed akkoord voor compensatie pensioenaftopping umc’s
CMHF en het Ambtenarencentrum (centrales van overheidspersoneel) hebben ingestemd met het eindbod van de NFU voor het compenseren van de pensioenaftopping voor werknemers in umc’s. Daarmee is het akkoord definitief, en daar zijn de LAD en Federatie Medisch Specialisten blij mee. “Werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, krijgen het geld terug waar ze recht op hebben, zonder dat dit ten koste gaat van andere werknemers; precies wat we wilden. Bovendien schept het akkoord een precedent voor de toekomst.”lees verder
19.10.2015
Nieuwe hypotheekvorm opent deuren voor wie zorgt
Speciaal voor deelnemers aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is er sinds eind september een nieuwe hypotheekverstrekker. Uniek is dat ook onregelmatige inkomsten meetellen bij de hypotheekberekening. lees verder
16.10.2015
Handtekeningenactie tegen het NVZ-voorstel
De LAD en Federatie Medisch Specialisten vinden het voorstel van de NVZ voor het compenseren van de pensioenaftopping veel te mager en doen op 28 oktober een tegenvoorstel. Om dat voorstel kracht bij te zetten, zijn we een digitale handtekeningenactie gestart. Werkt u in een ziekenhuis en wordt u door de pensioenaftopping geraakt? Teken dan nu!lees verder
15.10.2015
LAD en Federatie tevreden met eindbod NFU
De NFU heeft een eindbod gedaan voor het compenseren van de pensioenaftopping voor werknemers in umc’s. De LAD en Federatie Medisch Specialisten vinden het bod tegemoetkomen aan de wensen die ze tijdens de onderhandelingen op tafel hebben gelegd: het geld dat was bedoeld voor werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, blijft voor die groep beschikbaar, zonder dat dit ten koste gaat van andere werknemers. lees verder
6.10.2015
Medisch specialisten verwerpen voorstel NVZ
Medisch specialisten in dienstverband die vorige week in grote opkomst een informatiebijeenkomst over pensioenaftopping bezochten, hebben het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en masse verworpen.lees verder
18.09.2015
Laag bod NVZ pensioenaftopping: wij zijn aan zet!
Op 9 september 2015 spraken de LAD en de Federatie Medisch Specialisten opnieuw met de NVZ over de problemen rondom pensioenaftopping. Het gesprek had geen bevredigend resultaat. lees verder
28.08.2015
“We houden druk op de ketel”
De LAD en de Federatie Medisch Specialisten praten begin september verder met de NVZ over de problematiek rondom pensioenaftopping. lees verder
14.08.2015
Wijziging in PartnerPlusPensioen van ABP
Het PartnerPlusPensioen (PPP) van ABP wordt per 1 januari 2016 opgeheven. Artsen die zo’n regeling bij ABP hebben lopen, zullen hun ingelegde bedrag meenemen in het ABP Partnerpensioen, dat op 1 januari wordt verhoogd.lees verder
15.07.2015
Oplossing pensioenaftopping voor umc’s
De LAD en Federatie Medisch Specialisten hebben overeenstemming bereikt met de NFU over de pensioenaftopping. Afgesproken is dat umc’s het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie boven 100.000 euro ten goede laten komen aan de medewerkers die het betreft. “Dat is heel goed nieuws en een resultaat dat we samen met onze achterban hebben weten te bereiken”, aldus de twee organisaties, die vinden dat de opstelling van de NFU getuigt van goed werkgeverschap. “We hopen dat de andere werkgeversorganisaties hier een voorbeeld aan nemen.”lees verder
6.07.2015
Stand van zaken AMS
Tijdens de bijeenkomst over pensioenaftopping die de LAD en Federatie op 24 juni organiseerden, zijn diverse vragen gesteld over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS): is die al formeel van kracht? En wat is de relatie ten opzichte van de pensioenaftoppingsproblematiek? Lees de belangrijkste antwoorden op de vragen.lees verder
6.07.2015
Voortgang overleg pensioenaftopping NVZ
De LAD en de Federatie Medisch Specialisten hebben op 3 juli, samen met de FBZ, FNV Zorg en Welzijn en NU’91, opnieuw gesproken met de NVZ over de pensioenaftopping. Door de druk die de afgelopen periode is opgevoerd, is de NVZ inmiddels bereid om over oplossingen mee te denken, maar de Federatie en LAD blijven kritisch. “Een eerste stap is gezet, maar die is nog zeker niet voldoende; we zijn er dus nog niet”, aldus de onderhandelaars na afloop.lees verder
30.06.2015
Pensioenaftopping leeft bij medisch specialisten
Dat medisch specialisten in dienstverband zich zorgen maken over de pensioenaftopping, werd overduidelijk tijdens de vervolgbijeenkomst die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op woensdag 24 juni in Utrecht organiseerden. De verontwaardiging over de opstelling van de NVZ is groot, evenals de actiebereidheid. lees verder
18.06.2015
Na 22 juni meer duidelijkheid over pensioenaftopping academische ziekenhuizen
De LAD en Federatie Medisch Specialisten zijn nog in gesprek met de NFU over een oplossing voor de pensioenproblematiek. Na 22 juni hopen ze meer te weten. lees verder
9.06.2015
ABP organiseert webinar over eerder of gedeeltelijk stoppen met werken
Via webinars die het Pensioenfonds ABP organiseert kunt u zich op een interactieve manier informeren over uw pensioen.lees verder
26.05.2015
Tweede bijeenkomst over pensioenaftopping
De pensioenaftopping heeft grote gevolgen, maar wat betekent het precies? En hoe verlopen de onderhandelingen hierover met werkgevers? Daarover praten de Federatie Medisch Specialisten en de LAD hun leden bij tijdens een tweede informatiebijeenkomst op woensdagavond 24 juni.lees verder
28.04.2015
Pensioenpremie rijksambtenaren toch uitbetaald
Rijksambtenaren krijgen het werkgeversdeel van de verlaagde pensioenpremie alsnog uitgekeerd. Dit geldt zowel voor de verlaagde opbouw waarmee alle werknemers in Nederland te maken hebben, als voor de aftopping van de pensioenopbouw voor werknemers die meer dan € 100.000 verdienen. Dat staat in het Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk dat door minister Blok van Rijksdienst en de ambtenaren is gesloten op 24 april 2015. Nu de overheid de vrijgevallen pensioenpremie aan haar werknemers teruggeeft, kunnen de werkgevers in de zorg niet achterblijven. Dat vinden de Federatie Medisch Specialisten en de LAD.lees verder
15.04.2015
Grote belangstelling bijeenkomst pensioenaftopping
Tijdens een informatiebijeenkomst op 2 april jl. lieten bijna 200 deelnemers zich bijpraten over de gevolgen van ‘pensioenaftopping’. lees verder
2.04.2015
Principeakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen
Na acties van werknemers in de ziekenhuizen is in de vroege ochtend van woensdag 4 maart 2015 eindelijk een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao.lees verder
1.04.2015
Eerste afspraak over pensioenaftopping een feit
De LAD heeft in het onderhandelaarsakkoord Cao Arbo Unie de afspraak gemaakt dat de werkgeversbijdrage in de pensioenopbouw boven 100.000 euro volledig ter beschikking wordt gesteld aan de werknemers die het betreft. lees verder
16.03.2015
2 april 2015: Bijeenkomst over pensioenaftopping
De LAD en de Federatie Medisch Specialisten en organiseren op donderdag 2 april 2015 in de Domus Medica in Utrecht een informatiebijeenkomst over ontwikkelingen die van grote invloed zijn op het pensioen.lees verder
5.03.2015
Pensioenaftopping en AMS; de gevolgen van akkoord Cao Ziekenhuizen
Na lang onderhandelen, is in de vroege ochtend van 4 maart 2015 een principeakkoord bereikt voor de Cao Ziekenhuizen. In dit akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over de gevolgen van de aftopping pensioenopbouw en over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).lees verder
16.02.2015
Onderneem actie vanwege je pensioen
Ziekenhuizen weigeren in tegenstelling tot andere werkgevers te compenseren, waardoor sommige artsen en medisch specialisten in dienstverband geconfronteerd worden met een halvering van hun pensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Artsenwerknemersorganisatie Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Federatie Medisch Specialisten roepen de artsen dan ook op om actie te ondernemen richting hun werkgever.lees verder
6.02.2015
Gesprek met VWS: OVA-ruimte en parttime-problematiek
Op 3 februari 2015 heeft een delegatie van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten een gesprek gehad met het ministerie van VWS over de problematiek rond de pensioenaftopping. In dat gesprek heeft VWS aangegeven dat zij geen korting doorvoert op de ruimte die ziekenhuizen hebben voor de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden (OVA).lees verder
2.02.2015
Compenseer werkgeversbijdrage voor pensioenpremie
Door de nieuwe pensioenwet worden medewerkers in sommige gevallen geconfronteerd met een halvering van hun pensioen.lees verder
23.01.2015
PFZW presenteert visie op toekomst pensioen
Het bestuur PFZW, waarin LAD/FBZ participeert, heeft 20 januari 2015 haar visie op de toekomst van het pensioen aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepresenteerd.lees verder
12.12.2014
Pensioenaftopping; LAD zet zich in voor compensatieafspraken voor alle LAD-leden met een inkomen boven €100.000,-
Op 1 januari 2015 treedt de ‘Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen’ in werking. Als gevolg van deze wet wordt het salaris waarover fiscaal vrij pensioen opgebouwd kan worden, gemaximeerd op € 100.000,-- bruto bij een fulltime dienstverband. lees verder
1.12.2014
Vrijval pensioenpremie benutten voor compensatie
De LAD en OMS willen dat werkgeversorganisaties de vrijval van de werkgeversbijdrage in de pensioenopbouw boven de 100.000 euro compenseren aan de werknemers die het betreft.lees verder
10.11.2014
Geen indexering pensioenen PFZW
De pensioenen van PFZW stijgen niet mee met de lonen in deze sector zorg en welzijn. Het bestuur van PFZW geeft aan dat er hiervoor op dit moment geen financiële ruimte is. lees verder
21.10.2014
Enquête BPOA: Wat vinden apothekers van één bedrijfstakpensioenfonds?
De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) wil graag weten hoe apothekers denken over één bedrijfstakpensioenfonds. Als belangenbehartiger van apothekers in dienstverband verzoekt de LAD haar leden-apothekers de enquête van BPOA in te vullen. lees verder
20.10.2014
Nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers
Openbare apothekers hebben gekozen voor een meer toekomstbestendige pensioenregeling. In ruil voor een beter aanvullend pensioen, betalen ze vanaf 1 januari volgend jaar meer premie. lees verder
17.10.2014
Onderhandelingsresultaat nieuwe pensioenregeling ABP
Werknemersorganisaties en werkgevers hebben voor het pensioenfonds ABP een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Als de werknemersorganisaties en werkgevers instemmen met de aanpassingen gaan deze vanaf 1 januari 2015 gelden. Deze pensioenregeling is onder andere van toepassing op werknemers in umc’s, universiteiten en onderzoekinstellingen. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor werknemers? lees verder
17.09.2014
Praat mee met De Nationale Pensioendialoog
Praat mee over de toekomst van ons pensioenstelsel. Op de website www.depensioendialoog.nl en bijeenkomsten door het hele land kunt u meedoen met De Nationale Pensioendialoog, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De LAD brengt u graag van de Pensioendialoog op de hoogte, zodat u mee kunt praten over het pensioenstelsel. lees verder
17.06.2014
Pensioenovergang werknemers umc’s van de baan
AC/FBZ/LAD, CMHF, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben dinsdag 10 juni 2014 een laatste ultieme poging gedaan om met de Nederlandse Federatie van UMC's (NFU) tot overeenstemming te komen over de pensioenovergang van de Universitair Medische Centra (umc's). Dit is helaas niet gelukt.lees verder
26.03.2014
Update pensioenovergang medewerkers UMC's naar PFZW
De onderhandelingen over de overgang van de medewerkers van de Universitair Medische Centra (UMC’s) van pensioenfonds ABP naar PFZW per 1 januari 2015 zijn nog steeds gaande.lees verder
17.03.2014
BPOA inventariseert wensen apothekers voor nieuwe pensioenregeling
De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) houdt een enquête over de wensen en verwachtingen van apothekers voor een nieuwe pensioenregeling. lees verder
11.03.2014
Oproep: PFZW zoekt vertegenwoordiger in bestuur namens pensioengerechtigden
Pensioenfonds PFZW zoekt per 1 juli 2014 voor haar bestuur een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Het bestuurslid wordt door pensioengerechtigden gekozen. lees verder
11.03.2014
Een nieuwe pensioenregeling voor apothekers: wie doet wat?
Er wordt gewerkt aan nieuwe pensioenregelingen voor apothekers. Welke organisaties zijn hierbij betrokken en wie doet wat?lees verder
10.03.2014
Verkiezingen verantwoordingsorgaan pensioenfonds ABP
Bouw je pensioen op bij ABP of krijg je pensioen van ABP? Kies dan wie jou mag vertegenwoordigen in het verantwoordingsorgaan. Stemmen kan van 11 tot en met 28 maart 2014. lees verder
22.01.2014
Financiële ontwikkelingen Pensioenfonds ABP
Pensioenfonds ABP maakt op 31 januari 2014 de financiële ontwikkelingen bekend. Wat betekent dit voor uw pensioen?lees verder
17.01.2014
Naar een nieuwe pensioenregeling voor apothekers
De huidige pensioenregeling voor openbare apothekers (SPOA) blijkt niet toekomstbestendig. Via een stappenplan wordt gefaseerd overgegaan naar een nieuwe pensioenregeling. lees verder
6.01.2014
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014 beschikbaar
De hoofdthema’s in de arbeidsvoorwaardennota 2014 vloeien voort uit de strategische agenda. Deze nota bevat het LAD-arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2014. lees verder
23.09.2013
Onderhandelaarsakkoord ABP-pensioenregeling voor 2014
LAD/AC-FBZ, andere centrales van overheidspersoneel en de werkgevers bij onderwijs en overheid hebben op 16 september 2013 een akkoord bereikt over aanpassingen van de ABP-pensioenregeling. lees verder
29.01.2013
Lager pensioen door fiscale wijzigingen
Vanaf 2013 valt het pensioen voor veel mensen lager uit dan in 2012. Dit komt niet door een verlaging van het pensioen, maar door fiscale wijzigingen.lees verder
27.12.2012
PGGM informeert over wijzigingen levensloopregeling per 1 januari 2013
Per 1 januari 2013 verandert de levensloopregeling. Dat heeft de Eerste en Tweede Kamer besloten. Coöperatie PGGM heeft iedereen die zijn pensioen bij dit pensioenfonds heeft ondergebracht, hierover geïnformeerd. lees verder
7.12.2012
Voorstel nieuwe pensioenregeling PFZW
Het pensioenfonds PFZW, waar een groot deel van de pensioenen van de LAD-achterban is ondergebracht, werkt aan een nieuwe pensioenregeling. Dit is nodig om de pensioenen toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Ook de LAD, als lid van de Pensioenraad van PFZW, beslist mee over het voorstel voor de nieuwe regeling. lees verder
23.10.2012
Dekkingsgraad pensioenfondsen PFZW en ABP iets verbeterd
De meeste leden van de LAD vallen onder het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en het pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP. De dekkingsgraad van deze pensioenfondsen is aan het einde van het derde kwartaal van 2012 iets verbeterd ten opzichte van voorgaande kwartalen. PFZW heeft een dekkingsgraad van 99% en ABP van 97%. lees verder
11.09.2012
Denk mee over uw nieuwe pensioenregeling
Hoeveel risico kan een pensioenfonds nemen bij beleggingen? Hoe uitgebreid moet een nieuwe pensioenregeling zijn? Deze en meer vragen legt het ABP aan u voor in een onderzoek naar de invulling van een nieuwe pensioenregeling. Vakbonden, werkgeversorganisaties en het bestuur van het ABP denken na over de invulling van een nieuwe pensioenregeling voor de medewerkers bij overheid, onderwijs en in de umc's. Ook de LAD is hierbij via het Ambtenarencentrum betrokken door bestuurlijk deel uit te maken van het ABP.lees verder
3.05.2012
Ingangsdatum AOW-leeftijd gewijzigd
Met ingang van 1 april 2012 is de ingangsdatum van de AOW-leeftijd (AOW = Algemene Ouderdomswet) gewijzigd. Vóór deze datum ging de AOW in op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar werd.lees verder
9.03.2012
Geen WW-korting meer op deeltijdpensioen
Op 29 februari 2012 is het Besluit tot wijziging van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen in het Staatsblad opgenomen. lees verder
28.02.2012
Is het zinvol uw flexpensioen om te zetten in ouderdomspensioen?
Als u flexpensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), krijgt u een paar maanden voor uw zestigste verjaardag de mogelijkheid om uw flexpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. PFZW zal u hierover berichten. lees verder
20.01.2012
Dekkingsgraad ABP te laag, van PFZW voldoende
De pensioenfondsen ABP en PFZW zijn de grootste pensioenfondsen voor de LAD-achterban. Het ABP geldt voor de medewerkers in de umc’s, waaronder de medisch specialisten en a(n)ios.lees verder
20.10.2011
Gevolgen pensioenakkoord voor LAD-achterban
De wettelijke verhoging van de pensioen- en AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020 en 67 jaar in 2025 is een van de belangrijkste afspraken uit het pensioenakkoord. Eerder stoppen met werken is mogelijk, maar dat heeft gevolgen voor de AOW. Ook het pensioenstelsel wordt aangepakt. Welke gevolgen heeft dit voor de LAD-achterban?lees verder

 Documenten

Voorlopig akkoord pensioenaftopping ggz.pdf
Q en A principeakkoord.pdf
Principeakkoord Pensioenaftopping.pdf
Tien vuistregels zondagsdienst ggz.pdf
Rekenvoorbeelden GGZ.pdf

 Wet & regelgeving

Pensioenwet.pdf

 FAQ

Waar kan ik met pensioenvragen terecht?