Contactpersoon

764fb4b6-fa1c-42de-b94d-5e09b6369f99
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
Therèse (T.) van 't Westende MSc
Directiesecretaris

T
030-6702727

 Thema

Arbeidsomstandigheden

Een veilige werkomgeving en reële arbeidsomstandigheden dragen bij aan het welzijn en functioneren van de artsen. Agressie en geweld, seksuele intimidatie en werkdruk moeten worden voorkomen.lees verder

Nieuws

23.04.2018
Gezond en veilig werken in de ggz met vernieuwde arbocatalogus en antistress-app
Op de landelijke P&O-/OR-dag op 19 april jl. lanceerden werkgevers en werknemers in de ggz de compleet vernieuwde arbocatalogus voor iedereen die werkt in de ggz. Tegelijkertijd werd de app ‘Zorg voor minder stress’ gepresenteerd. Die geeft medewerkers concrete tips om stress te verminderen en werkplezier te vergroten. lees verder
9.03.2018
Arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen apothekers in dienstverband
Veel interessante ontwikkelingen rondom de arbeidsvoorwaarden van apothekers. Zo zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao. Verder willen VZA en LAD dat zoveel mogelijk apothekers onder de cao gaan vallen. Daarom roepen ze apothekers op hun werkgever te attenderen op het lidmaatschap van VZA. Daarnaast volgt een overleg met BPOA. Ook zijn er ontwikkelingen op het vlak van gezond en veilig werken. lees verder
5.03.2018
VGN schort al het reguliere overleg met werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg op
Sinds medio december weigert werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) te overleggen met de werknemersorganisaties. VGN heeft zowel het overleg over de arbeidsvoorwaarden als het overleg over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg opgeschort. Aanleiding is een meningsverschil over hoe we verder moeten met de uitkomsten van het onderzoek over onregelmatig werken in de sector. lees verder
12.02.2018
Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken
De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg helpt veelvoorkomende arbeidsrisico’s in deze branche te herkennen en aan te pakken. Een gezond en veilig werkklimaat draagt in belangrijke mate bij aan plezier in het werk en daarmee ook aan behoud van personeel. lees verder
31.01.2018
Praat mee over de Arbocatalogus VVT!
De Arbocatalogus VVT is sinds 2008 de bron van richtlijnen, maatregelen en goede praktijken voor goede arbeidsomstandigheden in de VVT. Naast regelmatige updates van de inhoud, is het nu tijd om de Arbocatalogus grondig onder de loep te nemen en aan te passen aan de huidige wensen van de gebruikers.lees verder
14.12.2017
Dialoog over veiligheid en werkdruk in 12 ggz-instellingen
Twaalf ggz-instellingen krijgen vanaf januari 2018 ondersteuning van het O&O-fonds GGZ om een gestructureerde dialoog te voeren over het aanpakken van veiligheid en werkdruk. De ondersteuning bestaat uit het bekostigen van peilingen onder medewerkers, het trainen van teamcoaches en de inzet van externe begeleiders bij het implementeren van de methode ‘Aanpak Organisatieklimaat’.lees verder
13.12.2017
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018
De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.lees verder
31.10.2017
Onderzoek naar flexibele arbeid
Cao-partij FBZ heeft in overleg met de LAD het initiatief genomen voor een onderzoek naar flexibele arbeid in de zorgsector. Aanleiding is het toenemende aantal signalen dat nieuwe medewerkers een tijdelijk contract krijgen, waarbij van tevoren al duidelijk is dat dit na twee jaar niet zal worden omgezet in een vast dienstverband, terwijl er wel sprake is van structureel werk. lees verder
12.10.2017
Reactie LAD op regeerakkoord: gun de sector rust
De LAD is blij dat de nieuwe regeringscoalitie zo stevig inzet op het verbeteren van de langdurige zorg, maar zet ook vraagtekens bij de bezuinigingen die het kabinet Rutte-3 wil realiseren in de ziekenhuis-, huisartsenzorg en ggz. “We hopen dat het kabinet haar ambitie om geen grootscheepse hervormingen door te voeren ook waarmaakt”, aldus LAD-directeur Caroline van den Brekel. “De zorgsector is toe aan rust.” lees verder
10.10.2017
Cao Ziekenhuizen: Kansen voor jong en oud met generatiebeleid
Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Naast het stimuleren van duurzame inzetbaarheid streven cao-partijen met deze afspraak naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand dat het functioneren van de arbeidsmarkt in de branche ziekenhuizen ten goede komt.lees verder
21.09.2017
Hoge uitstroom, hoger zorggebruik
Als in een zorgorganisatie sprake is van een hoge uitstroom van medewerkers, dan gebruikt de bestaande personeelsbezetting meer zorg. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van IZZ. Wanneer een zorgorganisatie aandacht geeft aan gezond werken, is de uitstroom van medewerkers juist minder groot.lees verder
14.09.2017
Veiligheidsincidenten grote impact op zorgprofessionals
Ruim tachtig procent van de medisch specialisten en zorgprofessionals is tijdens zijn loopbaan één of meerdere keren persoonlijk betrokken geweest bij een veiligheidsincident. Zo’n zestig procent zegt daar gevolgen van te ondervinden en bijvoorbeeld last te hebben van schaamte, twijfel over kennis en kunde, stress, hyperalertheid en angst.lees verder
7.02.2017
Onderzoek naar arbeidsbelasting spoedeisende hulp
Drie umc’s en veertien algemene ziekenhuizen hebben de handen ineen geslagen om de psychosociale arbeidsbelasting op de spoedeisende hulp te verminderen. De LAD is vertegenwoordigd in de adviesraad van dit project. lees verder
8.11.2016
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2017 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2017 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2017 onder andere op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en de arbeidsmarkt.lees verder
4.11.2016
Uitnodiging voor OR-leden: 'Van Werkstress naar werkplezier in de zorg'
Werkgevers-en werknemersorganisaties en het Ministerie van SZW nodigen OR en HR-professionals uit voor de zorgbrede bijeenkomst 'Van Werkstress naar werkplezier in de zorg' op 16 of 18 november 2016. lees verder
10.10.2016
De Geneeskundestudent maakt wat ‘los’ met event
“We wilden een open gesprek om stress bespreekbaar te maken, en dat is gelukt.” Met die woorden sloot dagvoorzitter Anouk Faassen het event Arts in Ontwikkeling af, dat De Geneeskundestudent & Partners op 8 oktober organiseerden.lees verder
31.08.2016
Inspectie SZW controleert aanpak gezond en veilig werk bij nieuwe zorginstellingen
Van half september tot eind december 2016 voert de Inspectie SZW inspecties uit bij nieuwe zorginstellingen. Daarbij controleert ze of deze werkgevers hun beleid voor gezond en veilig werk op orde hebben. lees verder
28.06.2016
Tool helpt werkgever bij voorkomen te hoge werkdruk en ongewenst gedrag
Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, onder andere door werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit kost werkgevers veel geld. Daarom heeft de Inspectie SZW een online zelfinspectietool ontwikkeld, waarmee werkgevers door de bril van de inspectie naar hun organisatie kunnen kijken. Zij kunnen zelf checken of zij hun werknemers voldoende beschermen.lees verder
26.04.2016
5.000 euro voor vernieuwende ideeën medewerkers ziekenhuizen
Werkt u bij een instelling die onder de Cao Ziekenhuizen valt, en heeft u een idee voor een vernieuwend project op het gebied van samenwerken, gezond & veilig werken of het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u bij de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) een stimuleringspremie aanvragen. lees verder
8.01.2016
Wat betekent de nieuwe wet Wkkgz voor artsen?
De Wkkgz regelt twee belangrijke onderwerpen: kwaliteit en klachtrecht. KNMG heeft op een rij gezet wat er voor artsen verandert. lees verder
9.12.2015
Nieuwe app helpt bij vitaal en gezond werken tijdens nachtdienst
De nieuwe app ‘Goedenacht’ ondersteunt medewerkers in algemene ziekenhuizen en universitair medische centra bij vitaal en gezond werken tijdens de nacht. lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
21.05.2015
Bezieling in de zorg onder druk
Eén op de vijf zorgprofessionals gaat dagelijks vol bezieling naar zijn werk, maar een zelfde aantal overweegt een carrièreswitch. Dat blijkt uit onderzoek van VvAA en onderzoeksbureau Triple-i Human Capital. Dat zorgprofessionals willen switchen, komt vooral door de 'administratieve rompslomp' waarmee ze te maken hebben.lees verder
18.03.2015
Hoe gezond en vitaal bent u? Doe mee aan onderzoek Vitaliteit voor de zorg!
Vanaf 16 maart tot en met 1 mei 2015 kunt u deelnemen aan onderzoek naar de gezondheid en vitaliteit van uzelf en uw collega’s in de zorg. lees verder
14.01.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 beschikbaar
Het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2015 is beschikbaar. De hoofdthema’s in de arbeidsvoorwaardennota voor 2015 vloeien voort uit de strategische agenda 2015. lees verder
12.01.2015
Strategische agenda 2015 beschikbaar
De strategische agenda van de LAD voor het jaar 2015 is beschikbaar. Naast dat leden in 2015 opnieuw kunnen rekenen op individuele rechtshulp en collectieve belangenbehartiging, heeft de LAD enkele thema's hoog op de agenda staan.lees verder
6.01.2015
Arts: euthanasie hoort bij het vak, maar is emotioneel belastend
Artsen vinden dat het correct behandelen van een euthanasieverzoek tot hun professionele verantwoordelijkheid behoort. Wel ervaren zij een toenemende druk van patiënten en hun naasten om euthanasie uit te voeren en vinden zij dat er ook oog mag zijn voor het feit dat euthanasie emotioneel belastend is. lees verder
19.12.2014
Drie nieuwe folders beschikbaar: arbeidsongeschiktheid, ziekte en re-intergratie én faillissement
De LAD heeft drie nieuwe folders beschikbaar, namelijk: 'Als u arbeidsongeschikt bent (na twee jaar ziekte)', 'Ziekte en re-integratie' en 'Advies bij een faillissement'. In de folders leest u praktische tips en adviezen over wat te doen in deze situaties.lees verder
16.12.2014
85% zorgmedewerkers, waaronder artsen, heeft fysieke problemen
Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben onderzoek gedaan naar de factoren die het meest van invloed zijn op de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting binnen zorgorganisaties. Bijna 11.000 zorgmedewerkers hebben deelgenomen aan dit sectorbrede onderzoek. LAD/FBZ heeft geholpen bij de werving van respondenten. lees verder
4.11.2014
Week van de werkstress
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maandag 3 november 2014 het startsein voor de ‘Week van de werkstress’ gegeven. Tijdens deze week vraagt de minister bij zowel werknemers als werkgevers aandacht voor stress als de meest voorkomende beroepsziekte van Nederland. lees verder
28.05.2014
Doe mee aan onderzoek naar gezond werken in de zorg
De Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoekt de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting van iedereen die in de zorg werkt. Het onderzoek is 19 mei jl. van start gegaan. lees verder
14.05.2014
Actiedag artsen in Europa 15 mei 2014
De Europese federatie van artsen in dienstverband (FEMS) heeft donderdag 15 mei 2014 uitgeroepen tot actiedag. Tijdens de actiedag vragen de 17 landen die in de FEMS zijn vertegenwoordigd aandacht voor onderwerpen die bij veel artsen en hun organisaties hoog op de agenda staan. De LAD (lid van de FEMS) is solidair met haar Europese collega’s.lees verder
14.05.2014
Minister Asscher over werkstress: ‘Herken de druppel’
De komende vier jaar zet het ministerie van SZW zich in om de werkstress aan te pakken, zo maakte minister Asscher bekend. Werkstress, beroepsrisico nummer één, veroorzaakt een derde van het ziekteverzuim in Nederland. lees verder
14.05.2014
Regiosessies voor werknemers ‘Omgaan met agressie’
Instellingen in de langdurige zorg hebben soms te maken met cliënten met agressief gedrag en complexe problematiek. Hoe kan gezorgd worden voor een goede kwaliteit van leven zonder dat de medewerkers risico lopen? lees verder
6.01.2014
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014 beschikbaar
De hoofdthema’s in de arbeidsvoorwaardennota 2014 vloeien voort uit de strategische agenda. Deze nota bevat het LAD-arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2014. lees verder
30.10.2012
Reactie LAD op plannen van kabinet Rutte II
Grote bezuinigingen zijn aangekondigd en de zorg wordt hierbij hard getroffen. In totaal wordt de zorgsector 5 miljard gekort. De LAD beseft dat bezuinigingen in de zorg onvermijdelijk zijn maar is zeer kritisch over de manier waarop er bezuinigd wordt. lees verder

 Documenten

Trendonderzoek intimidatie.pdf

 Wet & regelgeving

(Nog) niet beschikbaar

 FAQ

Ik signaleer onveilige situaties op de werkvloer. Wat kan ik doen?