Contactpersoon

4a3a2c35-8910-4742-98bd-069869c38a87
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Maaike (M.S.) Langerak
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 Thema

Functiewaardering

Iedereen die in dienstverband werkt, ontvangt salaris. De salarisschaal die van toepassing is, is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Het bepalen van de functiegroep gebeurt op basis van cao-afspraken. Deze afspraken zijn gebaseerd op functiewaardering en beleidskeuzen van sociale partners.lees verder

Nieuws

3.04.2018
FWG Gehandicaptenzorg deelt functies eenvoudig en transparant in
Vanaf 1 april is FWG Gehandicaptenzorg beschikbaar. De branche gehandicaptenzorg deelt vanaf dan functies in met deze vereenvoudigde en transparante vorm, gebaseerd op FWG 3.0. Dit is een van de afspraken in de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019. lees verder
13.12.2017
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018
De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.lees verder
8.11.2016
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2017 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2017 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2017 onder andere op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en de arbeidsmarkt.lees verder

 Documenten

(Nog) niet beschikbaar

 Wet & regelgeving

(Nog) niet beschikbaar

 FAQ

Hoe vindt functiewaardering plaats?