Contactpersoon

f28367f6-37e1-47e4-8387-f850bd90b7fc
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Karlijn (C.E.) Derksen
Jurist

T
088-1344112

 Thema

Opleiding en (her-)registratie

Tijdens de vervolgopleidingen van artsen, maar ook op het moment dat artsen geregistreerd zijn, hebben zij te maken met de kaders van KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Het gaat daarbij om: • medisch specialisten; • sociaal-geneeskundig specialisten; • huisartsen; • specialisten ouderengeneeskunde; • artsen voor verstandelijk gehandicapten.lees verder

Nieuws

2.05.2018
Onderzoek onder geneeskundestudenten over wachttijd
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is deze week een onderzoek gestart om een beeld krijgen van de doorstroom van de bachelor- naar de masterfase van een aantal opleidingen, waaronder geneeskunde. De Geneeskundestudent had de ‘wachttijdproblematiek’ voor coschappen eerder al geagendeerd. lees verder
18.04.2018
Speciaal voor huisartsen: training ‘Breng uw LOH in beeld’
De LAD biedt op woensdag 30 mei een nieuwe training aan, speciaal voor huisartsen in gezondheidscentra die (willen) deelnemen in een lokaal overleg huisartsen (LOH). De training is ontwikkeld, omdat we van veel huisartsen horen dat het opstarten van het LOH moeizaam verloopt en dat het LOH nog niet overal de bedoelde rol krijgt. lees verder
28.02.2018
Herregistratie basisartsen sinds 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 hebben veel basisartsen zich voor het eerst moeten laten herregistreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat een arts voldoende werkervaring heeft in de individuele gezondheidszorg (gemiddeld 8 uur per week in de afgelopen vijf jaar). lees verder
7.12.2017
Schrijf u in voor trainingen 'Beter in beeld' en 'Beter in onderhandelen'
De afgelopen jaren volgden heel wat artsen en zorgprofessionals de LAD-training ‘Beter in beeld’ en ook de nieuwe verdiepingstraining ‘Beter in onderhandelen’ kon dit jaar op veel belangstelling rekenen. Vanwege het succes worden beide trainingen in 2018 maar liefst vier keer aangeboden tegen een speciaal LAD-tarief. Inschrijven kan vanaf nu! lees verder
27.10.2017
AIOS Upgrade in teken van waardegerichte zorg
Hoe zorg je ervoor dat de toegevoegde waarde van de zorg zo groot mogelijk is, terwijl je ook let op het reduceren van de zorgkosten? Daarover ging de AIOS Upgrade 2017, die in het teken stond van Value Based Healthcare. Tijdens het jaarlijkse aios-event werd ook de Opleidingsprijs uitgereikt, die dit keer naar uroloog Michael van Balken (Rijnstate) ging.lees verder
11.09.2017
Campagne voor ouderengeneeskunde
Uitdagend, multidisciplinair en volop in ontwikkeling: dat ouderengeneeskunde veel te bieden heeft, laten acht aios/specialisten ouderengeneeskunde zien, die het gezicht zijn van de campagne ‘Ouderengeneeskunde. Het specialisme van nu!’. lees verder
25.08.2017
Nog niet aangemeld voor de AIOS Upgrade? Doe het snel!
Ben je aios, en wil je interessante workshops volgen om méér uit je opleiding te halen en je goed voor te bereiden op je toekomstige baan als medisch specialist? Zorg dan dat je de AIOS Upgrade niet mist! Dit jaarlijkse aios-congres vindt plaats op vrijdag 27 oktober in Zwolle.lees verder
24.08.2017
De Geneeskundestudent en LAD: méér focus op sociale geneeskunde
Jaarlijks melden zich veel meer basisartsen aan voor een ‘ziekenhuisspecialisme’ dan er aan opleidingsplaatsen zijn. Omgekeerd krijgen ‘onbekende’ specialismen (vooral binnen de sociale geneeskunde) hun opleidingsplaatsen niet gevuld. Hoog tijd dat daar verandering in komt, vinden de LAD en De Geneeskundestudent. In een gezamenlijke special van het LAD-magazine pleiten ze voor meer focus op ‘onbekende’ specialismen tijdens de geneeskundeopleiding.lees verder
29.06.2017
“Meer aandacht voor ‘onbekende’ specialismen tijdens opleiding”
In de geneeskundeopleiding wordt te veel gefocust op ‘ziekenhuisspecialismen’ en het wordt tijd dat dat verandert: studenten moeten tijdens hun studie al in een vroeg stadium in aanraking komen met ‘onbekende’ en ‘onbeminde’ specialismen, zoals bedrijfs- en ouderengeneeskunde. Daarover waren de deelnemers het roerend eens tijdens een bijeenkomst die de LAD en De Geneeskundestudent op 27 juni organiseerden. lees verder
7.04.2017
Nieuw: Verdiepingstraining 'Beter in onderhandelen'
Naast de succesvolle training 'Beter in beeld' gaat de LAD dit jaar ook een verdiepingstraining aanbieden: 'Beter in onderhandelen'. lees verder
30.03.2017
Studenten winnen ‘netwerkgesprekken’ op KNMG Carrièrebeurs
Een volle beursvloer, enthousiaste deelnemers en een interessant programma: de KNMG Carrièrebeurs had alle ingrediënten in zich om aankomende artsen te helpen bij het oriënteren op hun toekomst. De LAD was er ook bij, en verzorgde samen met VvAA en het CarrièreCentrum Zorg een cv-check én bood de deelnemers de kans een netwerkgesprek te winnen met een arts. lees verder
30.03.2017
Leergang medisch leiderschap dit najaar
De LHV Academie biedt dit najaar opnieuw de leergang Medisch Leiderschap aan, die is bedoeld voor huis- en andere artsen. De leergang beslaat zes dagen en heeft tot doel persoonlijke groei te faciliteren.lees verder
2.02.2017
Schrijf u in voor 'Beter in beeld'
Vanwege het succes in voorgaande jaren biedt de LAD dit jaar samen met VvAA opnieuw de training ‘Beter in beeld’ aan. lees verder
27.01.2017
Laat je cv checken op de KNMG Carrièrebeurs
Als je bent afgestudeerd, volgt het solliciteren naar een baan. Hoe maak je een goed cv? Laat op 25 maart tijdens de KNMG Carrièrebeurs je cv gratis checken bij de stand van de LAD, VvAA en het CarrièreCentrum Zorg.lees verder
27.01.2017
Leergang medisch leiderschap
De LHV Academie biedt dit jaar weer de leergang Medisch Leiderschap aan, die is bedoeld voor huis- en andere artsen. De leergang beslaat zes dagen en heeft tot doel persoonlijke groei te faciliteren, zodat artsen leren hoe ze hun invloed kunnen doen laten gelden in de zorg.lees verder
26.01.2017
Succesvolle bijeenkomst voor aios huisartsgeneeskunde
“Zinvol”, “aan te raden”, maar ook “leuk”: zo typeerden ruim 100 aios huisartsgeneeskunde de informatiedag die VvAA en de LAD op 14 januari organiseerden. Ze konden kiezen uit een breed palet aan workshops, als voorbereiding op hun loopbaan als huisarts.lees verder
16.01.2017
Gratis kaartje KNMG Carrièrebeurs voor elke tiende inschrijving
Wat is het specialisme dat het beste bij jou past? Die vraag staat centraal tijdens de KNMG Carrièrebeurs, die op 25 maart plaatsvindt in Den Bosch. Kun je wel wat hulp gebruiken bij je keuze voor een vervolgopleiding? Meld je dan snel aan. Elke tiende inschrijving krijgt tot 19 januari een gratis kaartje! lees verder
13.01.2017
TiiM Conference over medische technologie
De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) organiseert op 3 februari de eerste editie van de TiiM Conference (Technical Innovations in Medicine). Het centrale thema is ‘The Walk of Life’. lees verder
13.01.2017
Nieuwe Modelinstructie a(n)ios
Wat zijn de verantwoordelijkheden van a(n)ios? Wanneer moet hij iets afstemmen met zijn opleider? En welke taken mag de a(n)ios zelfstandig verrichten? Dit alles staat beschreven in de nieuwe ‘Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling’, die tot stand is gekomen, in overleg tussen de LAD, de Federatie Medisch Specialisten, KNMG, LHV, De Jonge Specialist, de NVZ, GGZ Nederland en de NFU. lees verder
7.12.2016
Kom naar de aios-dag ‘Klaar voor de toekomst’
De LAD en VvAA organiseren op zaterdag 14 januari weer de jaarlijkse informatiedag voor aios huisartsgeneeskunde. Tijdens deze dag kun je uit een breed palet aan workshops kiezen, die je helpen goed voorbereid te starten met je loopbaan als huisarts. Zorg dus dat je deze dag niet mist!lees verder
4.11.2016
Stefaan Bergé wint Opleidingsprijs 2016
Professor Stefaan Bergé, opleider mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in het Radboud UMC, mag zich een jaar lang de beste opleider van Nederland noemen. Hij won de Opleidingsprijs 2016 tijdens de AIOS Upgrade, die op 28 oktober plaatsvond in Zwolle.lees verder
14.10.2016
Co’s pleiten voor tegemoetkoming op actiedag
De Geneeskundestudent (DG), het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) en de Stichting Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) organiseren op 27 oktober de actiedag ‘Dit doet de co’. Ze willen minister Bussemaker overtuigen van de noodzaak van een financiële tegemoetkoming voor coassistenten.lees verder
21.09.2016
Genomineerden Opleidingsprijs 2016 bekend
Internist Frank Stam, gynaecoloog Jan van Lith en mond-, kaak- en aangezichtschirurg Stefaan Bergé zijn genomineerd voor de Opleidingsprijs 2016, die op 28 oktober wordt uitgereikt tijdens de AIOS Upgrade. De jury heeft voor deze opleiders gekozen, omdat ze aios helpen om zich klaar te maken voor de toekomst.lees verder
1.09.2016
Taboe op burn-out doorbreken
Bijna één op de zeven geneeskundestudenten kampt met stress- of burn-outverschijnselen. Bij coassistenten is dit zelfs één op de zes. Toch worden deze klachten nauwelijks bespreekbaar gemaakt. Om dat taboe te doorbreken, organiseert De Geneeskundestudent, in samenwerking met onder andere de LAD, op 8 oktober het event 'Arts in Ontwikkeling'.lees verder
29.07.2016
Opleidingen medisch leiderschap komend najaar
Dit najaar worden diverse opleidingen aangeboden op het gebied van medisch leiderschap. Zo organiseert de LHV Academie voor (huis)artsen een leergang Medisch Leiderschap die zes dagen beslaat. Het Platform Medisch Leiderschap biedt drie masterclasses aan, die ook afzonderlijk van elkaar kunnen worden gevolgd.lees verder
29.07.2016
Hid(ha)-dag op 24 november
De LHV Academie organiseert op 24 november de jaarlijkse Hid(ha) dag met interessante workshops over lichaamstaal en RET (Rationeel emotieve Training). Als LAD-lid betaalt u slechts € 145 (i.p.v. € 225).lees verder
12.05.2016
Extra trainingsdag ‘Beter in beeld’
Vanwege de grote belangstelling biedt de LAD dit jaar nog één keer de training 'Beter in beeld' aan, op 23 september. Tijdens deze training krijgen LAD-leden handvatten aangereikt om hun invloedssfeer binnen hun organisatie te vergroten.lees verder
4.04.2016
Masterclass VMSD: niet managen, maar besturen
Hoe zorg je als medisch specialist dat je invloed hebt op de koers van je ziekenhuis en regie hebt over de zorg? Die vragen vormden de rode draad tijdens de Masterclass VMSD, die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op 31 maart voor de tweede keer organiseerden. De 35 deelnemers kregen handvatten aangereikt om zich beter te positioneren in hun ziekenhuis.lees verder
17.03.2016
Training 'Beter in beeld' voor jeugdartsen op 22 juni
De LAD biedt op 22 juni een speciale trainingsdag 'Beter in beeld' aan voor jeugdartsen. Bent u jeugdarts en wilt u uw invloedssfeer binnen uw instelling vergroten? Meld u dan nu aan!lees verder
12.02.2016
Invulling herregistratie-eisen basisartsen bekend
Het ministerie van VWS heeft het Beoordelingskader voor de herregistratie in het BIG-register gepubliceerd. Daarmee is voor veel basisartsen (en andere artsen) duidelijk waar ze aan moeten voldoen als ze zich op 1 januari 2018 voor het eerst herregistreren in het BIG-register. lees verder
10.02.2016
Succesvolle bijeenkomst voor aios huisarts- en ouderengeneeskunde
“Nuttig”, “interessant”, maar ook “gezellig”: zo typeerden bijna 100 aios huisarts- en ouderengeneeskunde de informatiedag die VvAA en de LAD op 30 januari organiseerden. Ze konden kiezen uit een breed palet aan workshops, als voorbereiding op hun loopbaan als huisarts of specialist ouderengeneeskunde.lees verder
5.01.2016
Inschrijving training ‘Beter in beeld’ gestart
Vanwege de grote belangstelling biedt de LAD dit jaar samen met de VvAA opnieuw de training ‘Beter in beeld’ aan, op 10 februari en op 31 maart. Tijdens de training krijgen LAD-leden handvatten aangereikt om hun invloedssfeer binnen hun organisatie te vergroten. lees verder
21.12.2015
Informatiedag ‘Klaar voor de toekomst!’ voor aios
VvAA en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) organiseren op zaterdag 30 januari de jaarlijkse informatiedag voor aios huisartsgeneeskunde in Utrecht. Dit jaar zijn voor het eerst ook aios ouderengeneeskunde uitgenodigd. Voor beide groepen is er een breed palet aan workshops.lees verder
4.12.2015
AIOS Upgrade: “Impact eHealth is gigantisch”
Hoe groot is de invloed van eHealth op de zorg? “Gigantisch”, was de conclusie tijdens de AIOS Upgrade. De 250 aios die het congres op 4 december bezochten, kregen onder meer presentaties over robots in de operatiekamer en de rol van Big Data bij patiëntendossiers. Ook de LAD verzorgde een aantal workshops.lees verder
6.11.2015
Nog niet aangemeld voor de AIOS Upgrade? Doe het nu!
De Jonge Specialist organiseert op 4 december samen met de LAD, Federatie Medisch Specialisten en VvAA de AIOS Upgrade, hét jaarlijkse congres voor aios. Dit keer staat eHealth centraal: kunnen robots operaties doen en wat kun je verwachten van 3D printing? Het aantal inschrijvingen loopt snel vol, dus meld je nu aan als je dat nog niet hebt gedaan.lees verder
30.10.2015
Invoering herregistratie basisartsen uitgesteld
Minister Schippers van VWS heeft de invoering van de herregistratie voor basisartsen met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2018. De LAD is daar blij mee, omdat er nog veel onduidelijkheden bestonden.lees verder
23.10.2015
Petitie voor vergoeding masterstudent geneeskunde
De petitie die De Geneeskundestudent, het Landelijk Overleg Coassistenten (LOC) en het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) zijn gestart, is al door meer dan 18.000 sympathisanten getekend. De drie initiatiefnemers roepen minister Bussemaker op een vergoeding te realiseren voor masterstudenten geneeskunde, aangezien zij “onevenredig hard worden getroffen door het nieuwe leenstelsel”.lees verder
16.09.2015
Opleidingsportfolio aan herziening toe
In een artikel in Medisch Contact stelt De Jonge Specialist dat de huidige digitale portfolio’s aan herziening toe zijn.lees verder
4.09.2015
Workshops en congressen KNMG Congresbureau
Het KNMG Congresbureau organiseert de komende tijd weer een aantal interessante workshops, trainingen en symposia, zoals over veilig werken, tuchtrecht en solliciteren naar een opleidingsplaats.lees verder
7.08.2015
Kom naar de AIOS Upgrade op 4 december
Op vrijdag 4 december is het weer zover: De Jonge Specialist organiseert dan samen met de LAD, Federatie Medisch Specialisten en VvAA de AIOS Upgrade, hét jaarlijkse evenement voor aios. In totaal worden bijna 20 verschillende workshops aangeboden. Deelnemers kunnen zelf hun programma samenstellen.lees verder
7.05.2015
LAD wil instroom in geneeskunde inperken
Het aantal basisartsen groeit, terwijl het aantal vacatures daalt. Hoog tijd om de positie van de basisarts te verbeteren, vindt LAD-voorzitter Christiaan Keijzer. “De instroom in de studie geneeskunde moet drastisch worden ingeperkt, van 3.050 naar 2.400 per jaar”, zegt hij in Medisch Contact.lees verder
13.08.2014
LAD: nieuw in Arts in Spe
De LAD doet mee aan Arts in Spe, een initiatief van KNMG en VvAA voor geneeskundestudenten. In het augustusnummer stelt de LAD zich voor. lees verder
8.08.2014
Veel vragen bij coassistenten over stagevergoeding
Coassistenten mailden massaal naar het KNMG Studentenplatform naar aanleiding van een artikel waarin werd uitgelegd dat coassistenten voor sommige coschappen recht hebben op stagevergoeding. Zoals voor de GGZ, gezondheidscentra, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Telkens kwam hetzelfde probleem naar voren. In de praktijk krijgen coassistenten vaak geen stagevergoeding, terwijl ze daar volgens de cao wel recht op hebben.lees verder
1.08.2014
AIOS Upgrade: Nomineer nú jouw opleider voor de Opleidingsprijs
Op vrijdag 7 november 2014 organiseert De Jonge Specialist in samenwerking met de LAD, OMS en VvAA de jaarlijkse landelijke dag voor aios (AIOS Upgrade). Een terugkerend onderdeel is de uitreiking van de felbegeerde Opleidingsprijs aan de beste opleider van het jaar. Nomineer nú jouw opleider voor deze prijs!lees verder
9.07.2014
Veel vragen over herregistratie basisartsen
De KNMG, de LAD en KAMG krijgen veel vragen van artsen over de invoering van herregistratie. Aanleiding is dat op 1 januari 2017 veel basisartsen en profielartsen zich voor het eerst moeten herregistreren in het BIG-register.lees verder

 Documenten

(Nog) niet beschikbaar

 Wet & regelgeving

Kaderbesluit CCMS.pdf
Kaderbesluit CHVG.pdf
Kaderbesluit CSG.pdf
Regelgeving CGS.pdf
Regeling specialismen en profielen geneeskunst 2013.pdf

 FAQ

(Nog) niet beschikbaar