Contactpersoon

309b635a-733d-4db8-aa76-1523e797bea3
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Fatima (F.) Madani
Jurist

T
088-1344112

 Thema

Professionele autonomie

Professionele autonomie betekent dat artsen de vrijheid hebben om, zonder inmenging van derden, een diagnose te stellen of te adviseren over een behandeling met als doel het verbeteren van de gezondheid van de patiënt. De arts moet zich hierbij houden aan wettelijke kaders en professionele standaarden. Belangrijk voor LAD is dat artsen een eigen professionele niet overdraagbare beroepsverantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de patiënt/cliënt. Deze beroepsverantwoordelijkheid mag niet worden doorbroken door de relatie hulpverlener/instelling, ook al is er sprake van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer.lees verder

Nieuws

4.04.2016
Masterclass VMSD: niet managen, maar besturen
Hoe zorg je als medisch specialist dat je invloed hebt op de koers van je ziekenhuis en regie hebt over de zorg? Die vragen vormden de rode draad tijdens de Masterclass VMSD, die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op 31 maart voor de tweede keer organiseerden. De 35 deelnemers kregen handvatten aangereikt om zich beter te positioneren in hun ziekenhuis.lees verder
13.01.2016
Maak werk van gezond en veilig werken
Per 1 januari 2016 is de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS) van kracht. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD roepen medisch specialisten in dienstverband op te werken met de nieuwe AMS, maar wat betekent dat precies? lees verder
8.10.2015
Huisartsenzorg verbetert met ‘Het roer gaat om’
Met het akkoord ‘Het roer gaat om’ hebben huisartsen, verzekeraars, het ministerie van VWS, en belangenverenigingen belangrijke stappen gezet om goede huisartsenzorg te leveren. Belangrijk aspect daarin is dat zorgverzekeraars zich minder bemoeien met de zorg die huisartsen geven. lees verder
29.06.2015
LAD op AJN-dag: leest u wat u leest?
“Wat staat er in uw cao over arbeidstijden? Heeft een reorganisatie gevolgen voor uw arbeidsovereenkomst?” Met die vragen zette arbeidsjurist Fatima Madani van de LAD een zaal vol jeugdartsen op scherp, door op de AJN-dag een kwinkslag te maken op het thema ‘Lezen, lekker belangrijk?’. lees verder
12.01.2015
Strategische agenda 2015 beschikbaar
De strategische agenda van de LAD voor het jaar 2015 is beschikbaar. Naast dat leden in 2015 opnieuw kunnen rekenen op individuele rechtshulp en collectieve belangenbehartiging, heeft de LAD enkele thema's hoog op de agenda staan.lees verder
14.05.2014
Actiedag artsen in Europa 15 mei 2014
De Europese federatie van artsen in dienstverband (FEMS) heeft donderdag 15 mei 2014 uitgeroepen tot actiedag. Tijdens de actiedag vragen de 17 landen die in de FEMS zijn vertegenwoordigd aandacht voor onderwerpen die bij veel artsen en hun organisaties hoog op de agenda staan. De LAD (lid van de FEMS) is solidair met haar Europese collega’s.lees verder

 Documenten

Professioneel statuut vakgroep specialisten ouderengeneeskunde.pdf
Professioneel statuut medisch specialisten ziekenhuizen.pdf
Professioneel statuut academisch medisch specialist.pdf
Professioneel statuut hidha.pdf
Professioneel statuut Cao GGZ.pdf

 Wet & regelgeving

WGBO.pdf
Wmg.pdf

 FAQ

(Nog) niet beschikbaar