Contactpersoon

c41cb759-7389-4149-96f0-d65c411068a8
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Karlijn (C.E.) Derksen
Jurist

T
088-1344112

 Thema

Richtlijnen

Voor werknemers in dienstverband gelden meestal collectieve arbeidsvoorwaarden (cao). Voor arbeidssituaties waarin geen cao van toepassing is, kan gebruikgemaakt worden van de salarisrichtlijnen van de LAD.lees verder

Nieuws

11.01.2018
Gedragsregel 'Nul is de norm' formeel vastgelegd
De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf nu formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een lang bestaande set ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren.lees verder
14.01.2015
Salarisrichtlijnen LAD per 1 januari 2015
Over het algemeen zijn op werknemers in dienstverband collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) van toepassing. Voor arbeidssituaties waarin dit niet het geval is, kan gebruikgemaakt worden van de salarisrichtlijnen van de LAD. lees verder
23.12.2013
Salarisrichtlijnen per 1 januari 2014
Over het algemeen zijn arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao. In bepaalde situaties is er geen sprake van een cao. Hiervoor heeft de LAD salarisrichtlijnen opgesteld.lees verder
1.07.2013
Salarisrichtlijnen LAD per 1 juli 2013
De LAD-salarisrichtlijnen per 1 juli 2013 zijn beschikbaar. lees verder
1.01.2013
LAD-salarisrichtlijnen per 1 januari 2013
Twee keer per jaar, in januari en in juli, publiceert de LAD de aanpassingen in de salarisrichtlijnen voor zowel de niet-cao-inkomens als voor de trendvolgers. Dit is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening aan de leden, maar ook aan belangstellenden zoals werkgevers.lees verder
1.07.2012
LAD-salarisrichtlijnen per 1 juli 2012
De LAD-salarisrichtlijnen voor de niet-cao-inkomens worden halfjaarlijks aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (alle huishoudens afgeleid), zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), tenzij wettelijke maatregelen bepalen dat de aanpassing op andere wijze dient te gebeuren. lees verder

 Documenten

Salarisrichtlijnen LAD 2017.pdf
Salarisrichtlijnen LAD 2016.pdf
Salarisrichtlijnen per 1 januari 2015.pdf
Salarisrichtlijnen per 1-1-2014.pdf
Salarisrichtlijnen per 1 januari 2013_Tekst.pdf

 Wet & regelgeving

(Nog) niet beschikbaar

 FAQ

(Nog) niet beschikbaar