Contactpersoon

6b056682-6487-4f27-b015-b6b37547b680
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
Chris (C.W.) van der Vliet
Hoofd collectieve belangenbehartiging

T
088-1344100

 Thema

Sociale plannen

Een sociaal plan regelt de rechten en plichten van werknemers die te maken krijgen met een fusie of reorganisatie zoals een salarisgarantie. Ook bestaat het uit procedurele afspraken aan de hand waarvan de werkgever bepaalt welke werknemers hun functie verliezen en hoe werknemers worden begeleid naar ander werk.lees verder

Nieuws

24.07.2017
Beleid bij organisatieveranderingen voor medewerkers UMC Utrecht
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV Zorg & Welzijn en CMHF hebben met UMC Utrecht en de Ondernemingsraad het ‘Beleid bij organisatieveranderingen (inclusief Sociaal beleidskader)' vastgesteld. lees verder
19.12.2014
Drie nieuwe folders beschikbaar: arbeidsongeschiktheid, ziekte en re-intergratie én faillissement
De LAD heeft drie nieuwe folders beschikbaar, namelijk: 'Als u arbeidsongeschikt bent (na twee jaar ziekte)', 'Ziekte en re-integratie' en 'Advies bij een faillissement'. In de folders leest u praktische tips en adviezen over wat te doen in deze situaties.lees verder
22.04.2014
Verlies van werkgelegenheid in zorg: maatregelen geboden
Werknemersorganisatie LAD/FBZ heeft dinsdag 22 april 2014 het Sectorplan voor de Zorg ondertekend, evenals CNV Publieke Zaak en NU’91 en de betrokken brancheorganisaties in de zorg. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst met minister Asscher van SZW en staatssecretaris Van Rijn van VWS.lees verder
6.02.2013
LAD: Sociaal Plan Arbo Unie veel te mager
Sinds eind vorig jaar overlegt de LAD met Arbo Unie over een sociaal plan voor 2013. Daarbij zijn ook Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en De Unie betrokken.lees verder
1.02.2013
Overleg voortbestaan Ruwaard van Putten Ziekenhuis
Op 22 januari heeft LAD/FBZ overleg gehad over de recente gebeurtenissen en de toekomst van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.lees verder
27.01.2012
Akkoord doorstart na faillissement stichting Zonnehuizen
Op 25 januari 2012 hebben de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, een akkoord gesloten over de overgang van de werknemers van zorginstelling Zonnehuizen naar de nieuwe eigenaren LSG-Rentray en de Groep Winter. lees verder
10.01.2012
Sociaal Plan Arbo Unie
Op de valreep van 2011 ondertekende het LAD-bestuur het Sociaal Plan Arbo Unie 2012. Een moeilijke beslissing, en een lastige keuze voor de leden. Door reorganisatie worden ook circa zestig artsen boventallig; een helaas unieke situatie. lees verder

 Documenten

(Nog) niet beschikbaar

 Wet & regelgeving

(Nog) niet beschikbaar

 FAQ

Mijn werkgever heeft een sociaal plan opgesteld zonder de werknemersorganisaties, ben ik hieraan gebonden?