skip to Main Content

Tips voor leidinggevenden en werkgevers

Om fit te blijven tijdens COVID-19-crisis

 

De LAD, Federatie Medisch Specialisten en De Jonge Specialist hebben een flyer gemaakt voor artsen en andere zorgprofessionals om mentaal en fysiek fit te blijven. Hierin zijn geen expliciete tips voor leidinggevenden en werkgevers opgenomen, maar tijdens het toetsen van de flyer bij een aantal van onze leden en in het contact met het ministerie van Defensie hebben we die wel gekregen. Dat zijn de volgende:

 • Leidinggevenden hebben een voorbeeldrol: het is belangrijk dat ze goed voor zichzelf zorgen en dat ze hun medewerkers attenderen op het belang hiervan (de bijgevoegde flyer biedt daarvoor tips).
 • Zorg dat leidinggevenden hun medewerkers, die veelal op andere plekken werken dan normaal, zo goed als mogelijk voorbereiden. Zorg voor adequate en heldere informatie. Informatie is motivatie.
 • Breng onder de aandacht van leidinggevenden dat veel zorgprofessionals zich zorgen maken dat ze weliswaar ‘bevoegd’ zijn, maar zich niet ‘bekwaam’ voelen. Zorg dat hier aandacht aan wordt besteed. Een luisterend oor is vaak voldoende.
 • Attendeer werknemers op scholingsmateriaal van je ziekenhuis en attendeer ze op andere relevante informatiebronnen, zoals de website van de Federatie Medisch Specialisten.
 • Zorg ervoor dat diensten samen worden gestart en geëindigd en faciliteer dit als organisatie. Het helpt zorgprofessionals om in deze omstandigheden aandacht te hebben voor elkaars ervaringen en emoties. In zo’n gezamenlijke start en afsluiting kunnen zorgprofessionals benoemen wat ze als zwaar ervaren, maar ook de lichtpuntjes; dingen die goed gingen of waar ze trots op zijn. Dit verkleint de kans op fouten en verstevigt de veerkracht van een team, zeker als ze elkaar nog niet goed kennen.
 • Geef je werknemers de erkenning, waardering, aanmoediging en steun die ze verdienen. Laat zien dat je achter ze staat.
 • Help en faciliteer je werknemers om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. Laat leidinggevenden iedere collega aan een andere collega koppelen (buddy). Zij letten op elkaar en zorgen dat ze eten en drinken, pauzes nemen en praten over wat ze meemaken.
 • Zorg dat er voldoende eten en drinken beschikbaar is en een ruimte waar werknemers zich kunnen terugtrekken om uit te rusten of met elkaar te praten. Vraag wat ze nodig hebben en probeer dat te regelen.
 • Zorg ervoor dat roosters gezond zijn: alleen dan kunnen veel werknemers het langere tijd volhouden.
 • Beoordeel of het bestaande opvang- en nazorgbeleid nog passend is en pas het zo nodig aan. Waar opvang- en nazorgbeleid zich normaal veelal toespitsen op een ingrijpende gebeurtenis op een specifiek moment en specifieke plek, vereist opvang nu juist in te spelen op een langdurig stressvolle situatie.
 • Organiseer op locatie beschikbaarheid van psychosociale ondersteuning voor werknemers.
 • Vraag werknemers waar ze behoefte aan hebben: niet alleen aan mentale ondersteuning, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om praktische ondersteuning (boodschappenservice, kinderopvang, etc.).
 • Voor advies en consultatie over de mentale gezondheid in je organisatie, kun je contact opnemen met het expertisecentrum van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (Ministerie van Defensie).