skip to Main Content

Trainingen Beter in beeld en Beter in onderhandelen

Hoe kun je binnen jouw instelling meer invloed uitoefenen? En hoe zorg je dat je ‘in beeld bent’ bij het management of de raad van bestuur? Daarover gaan de trainingen ‘Beter in beeld’ en (de verdiepingstraining) ‘Beter in onderhandelen’, die de LAD liet ontwikkelen voor haar leden en die ook in 2023 worden aangeboden, vanaf dit jaar volledig ‘onder de vlag’ van de LAD.

Let op: heb je je tussen eind december en medio februari aangemeld en nog geen bevestiging van ontvangen?
Neem dan even contact met ons op via bureau@lad.nl of 088 13 44 100.

Beide trainingen duren een dag, zijn interactief van opzet en worden in kleine groepen van maximaal twaalf deelnemers aangeboden. Deelnemers die in het verleden deelnamen, waardeerden de trainingen gemiddeld met een 8,5 en vonden het vooral meerwaarde hebben deze samen met andere artsen te volgen.   

Data

‘Beter in beeld’ wordt gegeven op donderdag 13 april, vrijdag 26 mei en woensdag 20 september. ‘Beter in onderhandelen’ kun je volgen op donderdag 15 juni of donderdag 12 oktober. De kosten bedragen 450 euro per training. 

Bij ‘Beter in beeld’ ligt de nadruk op je kernkwaliteiten: hoe kun je die inzetten om je invloedssfeer te vergroten? De vervolgtraining ‘Beter in onderhandelen’ gaat een stap verder en zoomt in op de vraag hoe je je punt maakt met behoud van de relatie en hoe je effectief onderhandelt. De trainingen kunnen achter elkaar, maar ook los van elkaar worden gevolgd en leveren 6 accreditatiepunten op. Interesse of meteen inschrijven? Kijk op lad.nl/beterinbeeld of lad.nl/beterinonderhandelen.