skip to Main Content

Tweede onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

 

De cao-partijen voor de Cao Gehandicaptenzorg (werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91) hebben op 5 maart voor de tweede keer overleg gevoerd over een nieuwe cao. De onderhandelaars van de werknemersorganisaties werden vergezeld door leden, die uit eigen ervaring onderwerpen uit de inzet toelichtten.

Tijdens deze tweede onderhandelingsdag werd uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen uit de inzet van de vakbonden voor een nieuwe cao. De LAD/FBZ had Suzanne Duffels meegenomen, arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) en lid van de FBZ-klankbordgroep voor deze cao. Zij benadrukte dat werknemers met veel passie in de gehandicaptenzorg werken en dat ze allemaal een prachtig vak hebben waar ze veel om geven. VGN waardeerde dat signaal.
Duffels gaf vervolgens aan dat juist vanwege de bevlogenheid een goede waardering belangrijk is. Zij lichtte drie onderwerpen toe, waaronder het belang van het vastleggen van de professionele autonomie van zorgprofessionals, bijvoorbeeld in een professioneel statuut. Daarnaast pleitte ze voor een vergoeding van de kosten die voortvloeien uit (her)registratie. Duffels vertelde dat ze als AVG bijvoorbeeld moet deelnemen aan de kwaliteitsvisitatie, om haar registratie in het specialistenregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) te behouden. Voor registratie in de diverse (kwaliteits)registers moet ook vaak scholing worden gevolgd. Werkgevers betalen dit soort kosten nu lang niet altijd. De LAD/FBZ wil graag dat deze kosten voortaan wel standaard worden vergoed.

Vergoeding bereikbaarheidsdiensten

Een ander punt uit de inzet betreft de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten. Nu krijgen werknemers bij een bereikbaarheidsdienst doordeweeks bijvoorbeeld slechts 1/18 per uur gecompenseerd in de vorm van vrije tijd; als ze daadwerkelijk worden opgeroepen is die vergoeding uiteraard hoger. De LAD/FBZ vindt de vergoeding voor de bereikbaarheid te laag en Duffels illustreerde dat met een voorbeeld uit eigen praktijk. “Ook al word je niet opgeroepen, je moet er rekening mee houden dat je ieder moment beschikbaar moet zijn. Als ik bereikbaarheidsdienst heb, moet ik dus ook oppas voor mijn kinderen regelen. Je bent dus niet op je werk, maar bent er wel continu mee bezig. Hier moet een reële compensatie tegenover staan.”

De cao-partijen gaan op 26 maart verder praten en zullen dan de thema’s voor de cao verder verkennen.