skip to Main Content

Tweede overleg Cao Ziekenhuizen: duurzame inzetbaarheid onderwerp van gesprek

De tweede onderhandelingsronde op 13 juli stond geheel in het teken van duurzame inzetbaarheid, zoals het maken van heldere cao-afspraken over vitaliteitsbeleid, werkdruk en roosters. Door randvoorwaarden te verbeteren en autonomie van zorgprofessionals te versterken moet het werk voor ziekenhuiswerknemers aantrekkelijk blijven, zodat ze gezond en veilig met plezier hun werk kunnen doen en werk en privé goed met elkaar kunnen combineren.

Zoals in de vorige cao afgesproken is onderzoek verricht naar de mate van ongewenste flexibiliteit voor vaste werknemers die in roosters en op onregelmatige tijden werken. Tijdens het overleg werden de uitkomsten van het onderzoek toegelicht door onderzoeker Henk Jan Messchendorp (NZi). Het onderzoek biedt concrete aanknopingspunten om ongewenste flexibiliteit terug te dringen en een balans in flexibiliteit te bereiken, zowel voor de korte als lange termijn. Afgesproken is dat de resultaten op korte termijn een plek krijgen in het cao-proces.

Verder kwam het uitvoeren van een sectoranalyse aan de orde om trends en ontwikkelingen in de algemene ziekenhuizen in kaart te brengen.

Na de zomer worden de gesprekken voortgezet.