skip to Main Content

Uitgebreid thema’s verkend tijdens derde onderhandelronde Cao Ziekenhuizen

 

Tijdens de derde onderhandelronde op 12 april 2019 hebben cao-partijen uitgebreid belangrijke thema’s voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen verkend. Zo is gesproken over het terugdringen van flexibiliteit en beschikbaarheid, duurzame inzetbaarheid, scholing en ontwikkeling.

Het overleg verliep ditmaal stroever omdat werkgevers aangaven dat er al voldoende geregeld is in de huidige cao en weinig noodzaak zagen daar nog iets aan toe te voegen.

Vervolg

Op 15 april 2019 is er een extra technisch overleg. De eerstvolgende onderhandelingen zijn op 10 mei. Er wordt dan gesproken over de thema’s uit de inzetbrieven die tot dusver nog niet op tafel hebben gelegen. Ook loonontwikkeling is nog niet ter sprake gekomen. Partijen hopen dat bij het overleg op 10 mei een eerste verkenning voor de loonontwikkeling plaatsvindt.