skip to Main Content

Update onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg

 

Op dinsdag 17 januari 2017 vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Jeugdzorg tussen werknemersorganisaties LAD/ FBZ, FNV en CNV en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. De vorige cao voor de 31.000 werknemers in deze zorgbranche liep op 31 december 2016 af.

Tijdens het overleg op 17 januari is onder meer gesproken over loonontwikkeling in de nieuwe cao. Ook is overleg gevoerd over het terugdringen van werkdruk in de sector jeugdzorg.

Op 22 februari 2017 zijn de volgende onderhandelingen gepland.