skip to Main Content

Vakbonden in gesprek met Jeugdzorg Nederland over noodzakelijke stimulansen voor de sector

 

Omdat Jeugdzorg Nederland bij de start van de onderhandelingen over een nieuwe Cao Jeugdzorg liet weten geen financiële ruimte te hebbenom te kunnen onderhandelen, zagen de vakbonden zich genoodzaakt de werkgeversorganisatie te manen tot het maken van een aanvalsplan. Dit plan moet in elk geval geld vrij maken voor een nieuwe Cao Jeugdzorg en de 30.000 werknemers in deze sector.  

Een goede cao is cruciaal voor deze sector, die kampt met een groot tekort aan jeugdzorgprofessionals, een torenhoge werkdruk en een hoog personeelsverloop. Goede werkomstandigheden en eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket zijn dus van groot belang.

Inmiddels heeft Jeugdzorg Nederland een actieplan opgesteld. De bonden beoordelen de inhoud van het plan op de noodzakelijke stimulansen voor de sector en spreken daar verder over met Jeugdzorg Nederland op vrijdag 22 maart.

Over het vervolg houden we u op de hoogte.