skip to Main Content

Van mijn werkgever heb ik gehoord dat er niet van de cao afgeweken mag worden. Klopt dat?

Individuele arbeidsovereenkomsten vallen, in veel gevallen, onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dat betekent dat de arbeidsvoorwaarden voor een grote doelgroep gezamenlijk zijn geregeld. Of je van een cao mag afwijken, hangt af van het karakter van de cao. We leggen hieronder uit hoe dat zit.

Zo mag van een cao die het karakter heeft van een standaard regeling niet afgeweken worden. Ook niet als het positief voor de werknemer uitvalt. De werkgever moet in dit geval de cao dus letterlijk volgen. Voorbeelden van een cao met een standaard karakter zijn de Cao Ziekenhuizen en de Cao UMC.

Een cao kan ook een minimum karakter hebben. Zoals de naam al doet vermoeden heeft deze cao een ondergrens in de arbeidsvoorwaarden. Dat wil zeggen dat de arbeidsvoorwaarden in ieder geval op het niveau van de cao moeten zitten, plus dat een aanvulling/verbetering(en) op deze arbeidsvoorwaarden toegestaan is. Een voorbeeld van deze soort cao is de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Zo staat in de AMS  dat er, ten gunste van de medisch specialist, van de voorwaarden mag worden afgeweken in overleg met de medisch specialist.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD via 088 – 134 41 12 of bureau@lad.nl.