skip to Main Content

VGN schort al het reguliere overleg met werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg op

VGN schort al het reguliere overleg met werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg op
Sinds medio december weigert werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) te overleggen met de werknemersorganisaties. VGN heeft zowel het overleg over de arbeidsvoorwaarden als het overleg over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg opgeschort. Aanleiding is een meningsverschil over hoe we verder moeten met de uitkomsten van het onderzoek over onregelmatig werken in de sector.

De werknemersorganisaties hebben VGN direct laten weten het onbegrijpelijk te vinden dat zij alle overleggen opschorten. Dit betekent dat er niet meer gesproken wordt over het bedenken van oplossingen voor andere problemen in de gehandicaptenzorg, zoals de groeiende werkdruk, het toenemende personeelstekort en de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Ook de uitwerking van gemaakte cao-afspraken ligt daarmee stil.

Aanleiding voor het opschorten

Bij het bespreken van de resultaten van het onderzoek over onregelmatig werken werd duidelijk dat wij met betrekking tot de ORT op een andere koers zitten dan VGN. Uit het onderzoek bleek dat geen werknemer zit te wachten op een verandering van de huidige ORT-regeling. De grootste ongemakken van onregelmatig werken zijn onder andere de laat-vroeg combinatie en diensten die de nachtrust verstoren. Hiervoor zouden wij graag met VGN oplossingen vinden. VGN wil daarentegen experimenteren met het wijzigen van de ORT. De werknemersorganisaties vinden dat tornen aan de ORT (wat nu eenmaal een belangrijk onderdeel is van het inkomen) de concurrentiepositie van gehandicaptenzorgorganisaties op de arbeidsmarkt negatief beïnvloedt.

Werknemersorganisaties blijven voorstander van voortzetten overleg

Wij hebben VGN gevraagd zo spoedig mogelijk verder te gaan met het gezamenlijk bedenken van oplossingen voor de problemen in de gehandicaptenzorg. De werknemersorganisaties proberen de vertraging zo veel mogelijk te beperken door met elkaar te overleggen over wat er wél mogelijk is. De arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg is gebaat bij een gezamenlijke aanpak van werkgevers en werknemers. Helaas gaat VGN echter al twee maanden niet in op ons verzoek om de overleggen te hervatten. Wij zullen daar de komende tijd op blijven aandringen.

Meer weten? Bekijk hier de infographic met de uitkomsten van het onderzoek naar onregelmatig werken.