skip to Main Content

Update onderhandelingen nieuwe Cao UMC


De werknemersorganisaties (LAD, FBZ, FNV, CNV en NU’91) en de NFU hebben op 29 januari de vierde overlegronde gehad over een nieuwe Cao UMC. De NFU heeft de wensen van de vijf werknemersorganisaties in ogenschouw genomen en wil nu begin februari een integraal bod formuleren.

Dat bod zal niet meteen een eindbod zijn, maar een voorstel op basis van de wensen en de mogelijkheden die er volgens de NFU in deze tijden zijn. De werknemersorganisaties hebben alle vijf benadrukt een generieke loonstijging van groot belang te vinden, evenals een verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Zodra het bod van de NFU binnen is, zal de LAD dat bestuderen. Vervolgens bespreekt de LAD het met de andere werknemersorganisaties en is het de bedoeling gezamenlijk te reageren richting de NFU. De verwachting is dat de cao-partijen dan eind februari weer om tafel gaan om verder te onderhandelen.