skip to Main Content

Vijfde ronde Cao Ziekenhuizen leidt niet tot resultaat: extra overlegronde ingelast

De vijfde onderhandelingsronde op 8 december tussen vakbonden FNV, LAD/FBZ en CNV met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen heeft op 8 december helaas nog niet tot een resultaat geleid. Het is spijtig voor de overbelaste zorgprofessionals dat ze nog geen cao-akkoord als kerstcadeau kunnen uitpakken als waardering voor hun tomeloze inzet. De cao liep al 1 juli jl. af.

Terwijl ziekenhuiswerknemers met de dag zwaarder worden overbelast door de coronapandemie, en de druk boven hun hoofd hangt om straks opnieuw achtergestelde zorg op te vangen, is er nog steeds geen zicht op een fatsoenlijke cao. De 200.000 ziekenhuiswerknemers wachten al bijna een half jaar op een nieuwe cao. Om een resultaat te bespoedigen hebben FNV, LAD/FBZ en CNV een concreet bod op tafel gelegd waarmee ze tot concrete cao-afspraken willen komen.

Er wordt heel veel gevraagd van de werknemers, maar daar staat niets tegenover

Goede arbeidsvoorwaarden noodzakelijk

Vakbonden willen op inkomen de volgende afspraken maken:

  • Een fatsoenlijke loonsverhoging, zowel in procenten als centen, met voor alle werknemers behoud van koopkracht.
  • Verhoging van minimum uurloon naar 14 euro.
  • Definitief invoeren van de huidige afspraken over de toelage verschoven diensten
  • Verbeteren van de onregelmatigheidstoeslag (ORT).

Verder willen we komen tot goede afspraken om vitaal te kunnen blijven werken en de werkdruk te verlagen. Analyses wijzen uit dat de sector weinig gezond is. Inzet op duurzame inzetbaarheid is echt cruciaal. Daarom moeten afspraken gemaakt over:

  • drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen stoppen met werken
  • aanscherpen van de afspraken rond generatiebeleid
  • het toerekenen van een eigen opleidingsbudget per werknemer
  • het aanmerken van bereikbaarheidsdiensten als arbeidstijd
  • het terugbrengen van de jaaruren-systematiek naar drie maanden (kwartaal)
  • het recht om onbereikbaar te zijn op dagen dat je niet bent ingeroosterd.

Hoe nu verder?

Vakbonden betreuren de reactie van de NVZ die vindt dat de bonden overvragen. De NVZ houdt vooralsnog voet bij stuk. Er bestaat een groot gat met wat de werkgevers willen bieden. Kortom, partijen zijn er dus nog niet uit. Er is een extra onderhandelingsronde gepland: op 17 december a.s. wordt het overleg vervolgd.